Skola24

Vad är Skola24?
Skola24 är ett webbaserat frånvarosystem till vilket både elever och föräldrar/vårdnadshavare kan få inloggningsuppgifter. Det är till Skola24 man anmäler om eleven är sjuk - antingen genom att logga in eller via telefon. Det framgår från vilket nummer anmälan är inringd.

Förutom uppgifter om eventuell frånvaro finns också kontaktuppgifter till lärare på skolan. Föräldrar får ta del av uppgifterna tills dess eleverna fyller 18 år. Efter det datumet måste eleven godkänna att föräldern får logga in. Inget hindrar att elever får tillgång till Skola24 före 18-årsdagen men då kan inte frånvaroanmälan göras.

Föräldern/vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl och på Öckerö gymnasieskola sker denna kontakt via e-post och Skola24. Varje elev bör ha minst en vårdnadshavare registrerad så att denne får information om ogiltig frånvaro. Detta upphör då eleven blir myndig.

Beställning av Skola24
För att registrera varje person behöver skolan varje förälder/vårdnadshavarens personuppgifter. För mer information och beställning av konto följ länken Skola24 på Öckerö gymnasieskolaPDF Observera att beställningen med fördel fylls i direkt i datorn, men måste skrivas ut för att undertecknas. Om så önskas kan en egen kopia sparas om den får ett eget namn.

Frånvaro

Anmäl frånvaro varje dag du är borta!


När du är sjuk eller inte kan komma till skolan av annan anledning vill vi att du anmäler detta via Skola24 eller på telefon 0515-86907. Är du under 18 år ska din förälder/vårdnadshavare anmäla. Anmäl varje dag under frånvaron.

För att anmälan ska kunna registreras samma dag måste du anmäla senast kl. 12.00. Din klassföreståndare följer sedan upp frånvaron med dig. Om du hastigt behöver lämna skolan på grund av att du blir sjuk eller av annan orsak så lämna in anmälan om frånvaroPDF.

Om du måste vara borta en längre period från dina studier ber vi dig fylla i en ansökan om ledighet PDFoch lämna till din klassföreståndare. Du kan läsa mer om frånvaro i dokumentet Information om frånvaroPDF.

Kontakta
IT-ansvarig

Martin Nordström
031-97 88 42
Skicka E-post

Sjukanmälan via Skola24
Tel: 0515 - 86907
Anmälan skall göras senast klockan 12:00 aktuell dag. Ha elevens personnummer redo. Skolan ser från vilken telefon anmälan görs.
Öckerö seglande gymnasieskola, Björnhuvudsvägen 45, Box 1063, 475 22 Öckerö
031-97 62 00, kommun@ockero.se
© Öckerö kommun