Samhällsvetenskapsprogrammet - SA

Samhällsvetenskapsprogrammet på Öckerö seglande gymnasieskola ger dig som elev unika kunskaper genom att ha världen som klassrum under resorna med T/S Gunilla. Du får på plats lära genom mötet med människor och miljöer och förankra dina kunskaper i egna upplevelser. Vi har valt inriktningen Samhällsvetenskap med fördjupning i ämnena geografi, engelska och historia. Kurserna som du erbjuds som individuellt val ger dig förstås möjlighet till meritpoäng.
 
På samhällsprogrammet utvecklar du kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen. Du lär dig om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Varje läsår är du som elev mönstrad cirka två månader ombord på vårt skolfartyg T/S Gunilla för att genom egna undersökningar och studier i de hamnar vi besöker lära om samhällen i världen. Studierna ombord bedrivs tvärvetenskapligt och i projektform. Du övas som elev att formulera och utreda dina egna frågeställningar.
 
Studierna hemma på skolan präglas av resorna och vad du som elev upplever under dina besök i länder världen över, samt av ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du tränas i att källkritiskt söka, sovra och bearbeta information i samband med resornas för- och efterarbete, liksom i att presentera resultaten av dina undersökningar både muntligt i seminarieform och skriftligt i rapportform.
 
Utbildningen innebär att vara långt hemifrån i perioder, att leva och arbeta tätt ihop med andra människor och det är viktigt att du klarar att ta ansvar för dig själv och för dina studier. Ombord på T/S Gunilla är du aktiv i arbetet med att underhålla och segla fartyget. Det krävs ingen tidigare seglingserfarenhet.

Varje resa med T/S Gunilla är två månader och tar dig genom Europa, över Atlanten och runt i några av Karibiens länder. Det centrala i studierna under resa är möten och kommunikation med människor och miljöer.

Kontakta

Programansvarig
Tobias Lundqvist
031-97 63 92
Skicka E-post

Programansvarig
Brita Malmcrona
031-97 63 92
Skicka E-post

Elevarbete på skolan


Öckerö seglande gymnasieskola, Björnhuvudsvägen 45, Box 1063, 475 22 Öckerö
031-97 62 00, kommun@ockero.se
© Öckerö kommun