Öckerö gymnasium

Med havet som klassrum

På Öckerö seglande gymnasieskola har vi havet som klassrum. Skolan grundades 1999 och har nu ca 300 elever. Vi erbjuder tre program: naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och maskin. Våra tre program har alla anknytning till havet och sjöfarten.

Studiecentrum

Studiecentrum erbjuder två introduktionsprogram: preparandutbildning och individuellt alternativ. Båda programmen riktar sig till ungdomar som inte är behöriga att söka gymnasieutbildningar.

De grundkrav du måste uppfylla för att få gå hos oss är att du inte ska vara behörig till gymnasiet, vara mellan 16-20 år och skriven i Öckerö kommun. Vid synnerliga skäl kan undantag göras från detta, kontakta vår studie- och yrkesvägledare eller kurator om du har frågor kring detta.

Studiecentrum är platsen för dig som vill studera men av olika orsaker inte planerar att göra det på ett nationellt gymnasieprogram för tillfället.

Vår idé är att erbjuda individuellt anpassade studier efter dina behov och förutsättningar. Du kan inte läsa en fullständig gymnasieutbildning hos oss men du kan ofta komplettera påbörjade studier. Du kan också förbereda dig inför vidare studier någon annanstans.

Efter att ha studerat hos oss så söker de flesta vidare till gymnasieskolor,. folkhögskolor eller vux/yrkesvux.

Preperandutbildning

Det här programmet är på maximalt 1 läsår och vänder sig till dig som vill bli behörig att söka antingen yrkes- eller studieförberedande gymnasieprogram. Du får gå det om du är behörig till yrkesprogram men vill bli behörig även till ett studieförberedande program också.

Det här programmet kan du söka under årskurs 9.

Individuellt alternativ

Det här programmet kan läsas under flera läsår och utformas utifrån varje enskild individs förutsättningar och mål. Olika mål kan vara yrkesintroduktion (annat introduktionsprogram), annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Kontakta

Kurator
Nina Ljungberg
031-97 63 01

Studievägledare
Lina Häggman
031-97 63 37

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se