Öckerö gymnasium

Med havet som klassrum

På Öckerö seglande gymnasieskola har vi havet som klassrum. Skolan grundades 1999 och har nu ca 300 elever. Vi erbjuder tre program: naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och maskin. Våra tre program har alla anknytning till havet och sjöfarten.

Studiecentrum

Studiecentrum erbjuder introduktionsprogrammet Programinriktat val. Programmet riktar sig till ungdomar som inte är behöriga att söka gymnasieutbildningar.

De grundkrav du måste uppfylla för att få gå hos oss är att du inte ska vara behörig till gymnasiet, vara mellan 16-20 år och skriven i Öckerö kommun. Vid synnerliga skäl kan undantag göras från detta, kontakta vår studie- och yrkesvägledare eller kurator om du har frågor kring detta.

Studiecentrum är platsen för dig som vill studera men av olika orsaker inte planerar att göra det på ett nationellt gymnasieprogram för tillfället.

Vår idé är att erbjuda individuellt anpassade studier efter dina behov och förutsättningar. Du kan inte läsa en fullständig gymnasieutbildning hos oss men du kan ofta komplettera påbörjade studier. Du kan också förbereda dig inför vidare studier någon annanstans.

Efter att ha studerat hos oss så söker de flesta vidare till gymnasieskolor,. folkhögskolor eller vux/yrkesvux.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever. (Skolverket)

Kontakta

Kurator
Nina Ljungberg
031-97 63 01

Studievägledare
Lina Häggman
031-97 63 37

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se