Öckerö gymnasium

Film från T/S Gunilla

En av våra elever på samhällsprogrammet har gjort en fin film om sina intryck från seglingarna med T/S Gunilla. Han heter Elias Wennersten. Tack Elias!

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se