Mönstrad ombord på T/S Gunilla

Under din gymnasietid kan du beroende på vilket program du läser behöva mönstra på vårt fartyg T/S Gunilla. Hur många seglingar du gör och när under läsåret du seglar beror på vilket program du går. Varje segling är cirka två månader och du kan få mönstra på och av i olika delar av världen beroende på var Gunilla befinner sig. Skolan bekostar resor till och från fartyget.

Krav på dig som elev
För att som elev få mönstra ombord det krävs att man genomgår en hälsoundersökning och får ett läkarintyg för sjöfolkPDF utifrånTransportstyrelsens hälsokrav. Det är också viktigt att vi försäkrar oss om att du klarar livet ombord och det är viktigt att du informerar om eventuella sjukdomar och allergier när du söker till skolan. Aspekter på elevhälsa ombord på Gunilla kan man läsa mer om i Rekommendationer elevhälsaPDF från skolan och Gunillas bemanningsföretag.

Regler och uppträdande
Med en besättning på 55 personer under seglingarna behövs rutiner och regler för hur man arbetar, lever och uppträder ombord. Var och en i besättningen har en uppgift i ett vaktsystem och det finns rutiner för både sjö- och hamntid. Mer om det kan du läsa i vårt häfteRutiner och uppträdande ombord.PDF Det är speciellt viktigt med säkerheten ombord och på resmålen och för att försäkra oss om att du som elev vet vad som gäller har vi ett elevkontraktPDFsom du och din målsman skriver under och som gäller under din tid som mönstrad ombord.

Kostnader
När eleverna seglar med skolans fartyg utgår en avgift för mat och husrum. Den är för närvarande på 4200 kronor per månad. Den här avgiften kan delvis täckas av ett inackorderingsbidrag som du söker från din hemkommun. Övriga kostnader under utbildningen är avgifter för läkarbesök, sjömansbok och visumavgifter.

Reseförsäkring
Förutom den sedvanliga elevförsäkringen omfattas eleverna som reser och seglar med T/S Gunilla av kommunens tjänstereseförsäkring. Du kan läsa mer om vad som gäller i försäkringsvillkorenPDF.

Länkar

Film från Gunillaöppnas i nytt fönster
Transportstyrelsenlänk till annan webbplats
ÖMClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öckerö seglande gymnasieskola, Björnhuvudsvägen 45, Box 1063, 475 22 Öckerö
031-97 62 00, kommun@ockero.se
© Öckerö kommun