Öckerö gymnasium

Aktuell information Corona

Rektor Stefan Carmesund informerar om skolans strategier för att hantera smittspridningen hos oss.

Öckerö 8 mars 2021

Hej!

Med anledning av de något lättade restriktionerna kring gymnasieskolan, kommer Öckerö seglande gymnasieskola att ha närundervisning för ett program/vecka, från och med den 15/3. Det kommer ske enligt följande schema:

Vecka 11, Samhällsprogrammet

Vecka 12, Naturprogrammet

Vecka 13, Sjöfartsprogrammet

Osv…

Vi kan göra detta förutsatt att alla på skolan respekterar de rekommendationer som finns. Det handlar främst om att hålla avstånd men även att vara noga med handhygien och att stanna hemma vid symptom. Det eleverna hittills haft svårast med är att hålla avstånd till varandra på raster. Om vi slarvar med avståndshållning och smittspridningen ökar tvingas vi återgå till distansundervisning. Men jag vädjar till er alla att verkligen göra ert yttersta för att detta inte ska ske.

Var också försiktiga i kollektivtrafiken på väg till och från skolan.

Det är självklart tillåtet att använda munskydd på skolan.

Vi ser mycket fram emot att träffa våra elever igen.

Med vänlig hälsning/Stefan Carmesund

 

Öckerö 8 februari 2021

På grund av smittläget i regionen kommer Öckerö seglande gymnasieskola bedriva distansundervisning även vecka 8. Jag har i dagsläget ingen prognos för när vi kan återgå till flex-distans eller ordinarie undervisning.

Jag vill påminna om att vi vill veta om ni känner att distansundervisningen inte fungerar. Hör gärna av er till mig eller någon annan på skolan om ni har synpunkter eller vill ha stöd på något sätt.

Tillsammans kommer vi klara det här och det är viktigt att ni stöttar varandra i klasserna genom att ha distansmöten och/eller hjälps åt med skolarbetet.

Jag ser fram emot dagen då vi åter kan träffas

Med vänlig hälsning/Stefan


Öckerö 16 november 2020

Coronapandemin fortsätter tyvärr att breda ut sig och det påverkar oss på skolan. För att begränsa antalet elever på skolan har vi sedan starten på höstterminen haft flexdistans (Vissa dagar i skolan och vissa på distans).

Det vi gör är:

 • Vi har färre elever i skolan
 • Vi informerar eleverna om vikten av att följa rekommendationerna
 • Vi har kontinuerligt samtal med alla elever på klassråden
 • Vi har tydlig information uppsatt på skolan
 • Vi har handsprit tillgängligt i skolans lokaler

Dessa åtgärder kan ha bidragit till att vi inte haft så stor smitta bland elever och personal. Men då smittan i landet ökar så kan det vara en tidsfråga innan också vi drabbas hårdare.

Jag vill med detta brev be om er hjälp att motverka smittspridningen.

Det är viktigt att vårdnadshavare pratar med sina ungdomar om vikten av att ta detta på allvar. Säg gärna att jag uppmanat er att göra det, så de förstår att vi arbetar tillsammans kring detta.

Jag fick förra veckan veta att våra elever haft fester tillsammans trots att de vet att de inte får ha det. Det skrämmer mig att man inte tar pandemin på större allvar. Alla, alltså även ungdomar, måste anpassa sina liv efter rådande omständigheter och följa de rekommendationer som finns.

Det innebär bland annat:

 • Umgås med ett begränsat antal människor
 • Inte arrangera fester
 • Inte gå på fester
 • Undvika onödigt resande
 • Hålla avstånd
 • Tvätta och sprita händerna
 • Stanna hemma vid symptom

Vi har hittills klarat av att genomföra våra resor och klarat oss från smitta ombord på Gunilla. Vi hoppas vi kan fortsätta segla. Resorna blir detta året lite annorlunda pga restriktioner i de olika länderna. Men vi anpassar våra aktiviteter till rådande situation. Vi håller oss strikt till vad de olika länderna säger och vi har ingen ”gräddfil” in i något land.

Innan våra seglingar har vi hemkarantän. Det innebär att eleven ska var hemma. Inte umgås med kompisar och resa runt. Karantän är karantän!

Om en elev testas positivt innan resan kan hen inte åka med övriga elever till Gunilla. Då måste hen stanna hemma tills hen är frisk och sedan bekosta resa till Gunilla på egen hand.

Om någon elev testas positivt under läsåret måste hen meddela mig det, så att jag kan vidta nödvändiga åtgärder.

Vår skolminister, Anna Ekström, sa i helgen att det finns risk att skolorna stängs om smittan fortsätter. Det är något som vi måste arbeta tillsammans för att undvika.

Jag hoppas att vi tillsammans kan begränsa smittan och vi måste hjälpas åt med det.

Med vänlig hälsning/Stefan Carmesund

Rektor

E-post: stefan.carmesund@ockero.se

Telefon: 031-97 63 19

Mobiltelefon: 0701-609379


Information inför skolstarten 2020

Hej alla elever och vårdnadshavare

Jag skriver till er angående den rådande coronapandemin och hur den påverkar oss. Som ni säkert vet så har kravet på distansundervisning för gymnasieskolor upphört från 15 juni. Det innebär att vi nästan kan bedriva undervisning som vanligt i höst.

I grund och botten handlar det om att vi nu vid läsårets start i augusti, ska ha så vanliga lektioner som möjligt. Samtidigt skall vi följa folkhälsomyndighetens allmänna direktiv om att hålla avstånd, tvätta händerna, att undvika folksamlingar och trängsel.

På grund av detta ber jag er även att undvika kollektivtrafik så långt det är möjligt.

Det vi på skolan kommer göra för att minska risken för smittspridning är att:

- uppmana alla att solidariskt följa de rekommendationer som finns

- sprida ut startdatumen för klasserna

- sprida ut start- och sluttider för olika klasser

- ha vissa lektioner via zoom

- i början ha vissa hel/halvdagar via zoom för olika årskurser

- uppmana alla elever att hålla avstånd, även när vi inte ser dem

- tillhandahålla handsprit

Allmänt gäller att vi som är i skolan håller avstånd till varandra och gärna vistas utomhus på raster.

När ni har zoom-lektioner eller då ni är lediga ska ni INTE sitta tillsammans hos någon klasskompis och umgås tätt med varandra. Om ni gör detta spelar det ingen roll hur mycket skolan och övriga samhället försöker förhindra smittspridningen. Även ni ungdomar måste följa de direktiv som finns. Även unga drabbas av Covid-19. Du som ung kanske drabbas mildare än de äldre gör, men du bidrar ändå till att sprida smittan till andra, om du inte följer de direktiv som ges.

För din och andras säkerhet - följ rekommendationerna.

Viktigt att veta är att elever som är smittade eller har symptom inte kan segla med Gunilla.

Vi ser alla fram emot en hösttermin där vi återigen får se varandra, även om det blir på avstånd.

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till mig eller er mentor.

Stefan Carmesund
Rektor
E-post: stefan.carmesund@ockero.se
Telefon: 031-97 63 19
Mobiltelefon: 0701-609379

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se