Öckerö gymnasium

Söka till Öckerö seglande gymnasieskola

Nyfiken på Öckerö seglande gymnasieskola? Då ska du läsa mer på den här sidan. Ladda hem vår broschyr, läs frågor och svar och besök oss på öppet hus. Du kan ta reda på mer via våra filmer och presentationer.

Söka till skolan

Du som bor i Göteborgsregionen kan söka till våra nationella program. Du söker till oss via indra2.se. Ansökan är öppen 8 december 2020 - 1 februari 2021

Sjöfartsutbildningen har riksintag vilket innebär att du kan söka till den oavsett var i landet du bor. Kontakta din studie- och yrkesvägledare och sök till oss via din hemkommuns gymnasieantagning på de tider som gäller i din region.

Antagningspoängen varierar från år till år. Du kan se statistik för skolor och program i hela GR på gymnasieantagningens webplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öckerö kommun

Öckerö kommun består av tio öar. Avståndet till centrala Göteborg är ca 2 mil och direktbuss 290 går hela vägen från Göteborg via färja från Lilla Varholmen och vidare ut på öarna till Öckerö färjeläge där skolan ligger. Eleverna på skolan väljer att pendla eller att flytta ut till öarna, beroende på avståndet.

GR:s undersökning

GR - Göteborgsregionen - har sedan 2011 varje år undersökt hur eleverna i årskurs 2 på regionens gymnasieskolor trivs med sin skola och hur stort inflytande de har på sin studiesituation. Undersökningen visar år från år att våra elever trivs mycket bra på sin skola, andelen 2020 som var nöjda med sin skola var 92 %, vilket är den högsta siffran i regionen. Det betyder inte att vi inte kan bli bättre på Öckerö, men svaren från eleverna tyder på att de går på en skola där de känner trygghet och förtroende för sina lärare och klasskamrater. Läs mer om undersökningen via länkar på GR:s hemsida. länk till annan webbplats


Kontakta

Studievägledare
Lina Häggman
031-97 63 37

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se