Öckerö gymnasium

Efter regn kommer alltid solsken

Med ett försiktigt knack på styrbords elevdörrar vaknar vi i styrbordsvakten upp. En harmonisk, kärleksspirande och gosig Erik kommer in för att purra.

Efter en del klagande från oss i styrbord gällande purrningar, hade midskepps en del att leva upp till. Det tog Erik på största allvar. Han berättade att vädret idag var soligt vilken var en lättnad efter all vind, regn och slit som vi haft under ett flertal dagar.

Vid vaktförfångningen gavs informationen från kapten Torben om att den nya storundermärsen var upphissad på stormasten. Undermärsen var nämligen det seglet som gick sönder under stormen vi hade för några dagar sedan. Vårt uppdrag för dagsvakten blev därför att fästa seglet på jackstaget genom råband som Sara och Eli lärt oss. Vid ett godkänt råband av Eli nere på däck sprang vi därefter upp i riggen för att fästa det nya seglet. Storövermärsen sattes efter det för första gången på flera dagar till vår lättnad.

När det var ”en killbajs” till fika kändes lukten av Johannes kanelbullar från byssan och ett leende på läpparna skapades från oss som var på däck. ”En killbajs” har blivit styrbords tidräkning för ett roligare sätt att hålla tiden. Dessutom går tiden mycket fortare genom denna tidräkning. Jag tycker alla borde inför det hemma om man nu skulle vilja att tiden ska gå! (Gubbajs=60 minuter. Killbajs=30 minuter. Tjejbajs=5 minuter.)

När kanelbullarna var nere i magen och vi kom ut på däck efter fikat hörs musik som Erik, vår andrestyrman, satt på och därefter inleddes dansstopp av Ella. Vanligtvis brukar vi ha dansstopp på nattvakterna för att hålla oss varma men idag firade vi att vinden minskat och att solen vågat sig fram.

Nu är vi snart hemma och jag hoppas vi syns på kajen på Öckerö!

Julia Persson, Styrbord

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se