Öckerö gymnasium

Valar vid Afrikas kust

Idag har vi fortsatt vårt första sjöben, mellan Malaga och Gran Canaria. På vägen ned för
Afrikas kust höll Karin (vår båtsman) i en lektion om hur man tar hand om strandade valar
samt lite kort om valjakt. Och se på fan, mitt i lektionen får en i vakten syn på en val som
simmar längs med båten!

Vi stod vid relingen och beundrade djuret i en stund innan Karin
fortsatte lektionen med att försöka identifiera arten på valen med hjälp av boken som hon
hade använt som hjälpmedel under lektionen. Hon kom fram till att det var en s.k ‘bottlenose
whale’. Denna art ska tydligen också migrera ner till Kap Verde såhär års, precis som oss!
Min uppgift ombord idag var rondman. Rondmannens uppgift är att se till att vissa saker
ombord fungerar som de ska. Detta gör man varje timma, när man går ‘rond’. Under ronden
kollar man allt allt fungerar i maskinrummet samt skriver ner vissa värden, tillexempel
temperaturen på AC:n. När man går rond under nattvakten är det också ens uppgift att tvätta
fartygstvätten, smutsiga lakan, handdukar från byssan etc samt att purra (att väcka) vakten
som ska ta över vakten en alvtimme innan vaktöverlämningen.
För övrigt var det en ganska vanlig dag till sjöss, också den sista hela dagen till sjöss. Vi fick
syn på den tyska barken Alexander von Humboldt strax utanför Lanzarotes kust. Något som
livade upp vår vardag var att vi kom såpass nära Lanzarote att vi fick täckning. I stort sett
hela besättningen satt på däck och pratade med eller skrev till sina nära och kära. Förrutom
styrbord som var på vakt, inga mobiler när man har vakt!
Under nattvakten var vi igång konstant, vi satte, bärgade och beslog segel hit och dit. Det
sista jag och Felicia (en vaktkamrat) fick i uppgift att göra var att beslå
bramstängestagsseglet, detta började vi klockan 23:30, det vet jag eftersom att jag egentligen
skulle purra babordsvakten, men det slapp jag :).
God vakt!
Leo Forshufvud, styrbordsvakten

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se