Öckerö gymnasium

10/6 2018

Den elfte dagen till sjöss börjar lida mot sitt slut, det är bara 8 - 12 vakten som ännu skall stå sin kvällsvakt.

Den elfte dagen till sjöss börjar lida mot sitt slut, det är bara 8 - 12 vakten som ännu skall stå sin kvällsvakt.


Det är den fjärde dagen för maskin på grund av antingen för lite vind eller vind från fel håll. Idag har dock både vind och ström släppt oss snällt och för tillfället går vi med god fart mot the Nab där vi förhoppningsvis kan ligga en natt till ankars innan vi skall in till Gunwharf i Portsmouth.


För första gången sedan vi lämnade USAs ostkust har vi många fartyg både på radarskärmen och inom synhåll. Äntligen är vi inte så ensamma på havet som det ibland kan kännas då man inte sett ett fartyg på flera  dagar.


Själva sjöresan från Azorerna har varit rätt bra med en del god segling och egentligen inget dåligt väder, möjligtvis aningen lite vind. För mig personligen har just det här sjöbenet varit ett stort äventyr. Det beror på att min åttaåriga dotter är med på sin första ordentliga seglats. Hon har blivit otroligt väl omhändertagen av både befäl och elever. Många saker som för mig under åren blivit rutin ser jag nu med hennes ögon.
Anders Lassenius
Befälhavare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se