Öckerö gymnasium

Äntligen på väg!

Så kom vi då iväg till slut och har nu hunnit avverka första dygnet till sjöss. Eftersom det är kutym ombord att inte ha några lektioner, vare sig på avgångsdagen eller på söndagar, hade vi i dag dubbel anledning till vila. Detta hindrade dock inte en hel del elever från att ändå ägna sig åt sina studier.

Jag tror att de helt enkelt längtat efter något att göra, utöver sol och bad, vilket märktes även på deras insats som arbetsvakt. Vädret är toppen, alla segel satta och vi gör ungefär sju knop.

Klockan två gick brandlarmet och alla eleverna samlades snabbt på däck, alla utom en! Det handlade emellertid om en säkerhetsövning och eleven i fråga hade blivit ombedd att agera ”offer” nere i elevinredningen. Efter väl genomförd övning var det dags för fika innan alla våra söndagsmöten tog vid. Det började med befälsmöte följt av stormöte på däck och därefter både elev- och båtråd. Vid dylika möten är det tänkt att alla ska få komma till tals, antingen personligen på stormötet eller via representant till båtrådet. Att dagens möten handlade om småsaker, ser jag som ett gott tecken på att vårt samarbete fungerar!

KiKi Åstrand

urbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se