Öckerö gymnasium

Avfärd och sjösjuka

Vår första resdag började med en strålande morgon. Jag skriver resdag eftersom motvinden gjorde att vi inte kunde hissa segel, i stället gick vi för motor.

Vår färd började ut från Öckerö hamn. Egentligen hade vi önskat gå en dag tidigare, men tekniskt strulande och lite annat gjorde att vi inte kunde lägga till i Källöfjorden dagen innan. Men när vi till slut kunde vinka av åskådarna på kaj var vädret soligt, även om det blåste en del västlig vind. På västkusten brukar västvind betyda regn för eller senare. Och ibland även hårdare vindar eller storm. Motvinden gjorde att det inte var någon idé att sätta några segel. Men en brandövning gjorde vi i alla fall vid 14-tiden. Den gick bra.

Efter några timmar var vi i närheten av Skagen, men jag lyckades inte se det trots att jag försökte. Däremot blev det en del sjösjuka ombord, även undertecknad fick en ganska rejäl omgång. Det finns en viss logik med att inte ha lektioner till sjöss första seglingsdagen! Undrar om Daniel Solander blev sjösjuk när han åkte till Island för 250 år sedan? Den förvånansvärt okände Linnélärjungen som även var med på Cook’s första världsomsegling några år tidigare åkte till Island på sin nästa tur i augusti 1772. Precis som Linné var han en hängiven botanist, även om han klassificerade och katalogiserade en mängd andra organismer. En riktig upptäckare var han. Undrar vad han skulle forskat efter idag?

Själva ska vi förhoppningsvis på strandexkursion vid nästa hamnstopp. Där ska vi leta efter havs- och strandlevande organismer, men om det blir Färöarna, Shetland eller Island som första stopp vet vi inte än.

Daniel Tingdahl, utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se