Öckerö gymnasium

Blandade känslor

Vår sista dag till sjöss har präglats av stiltje, strålande sol och svenska sommartemperaturer. För undertecknad har detta emellertid spelat mindre roll, eftersom jag vistats större delen av dagen i stora mässen. Där har det färdigställts uppgifter och suckar av lättnad har blandats med dito av förtvivlan från dem som inte hunnit riktigt klart.

Klart är dock att förtvivlan bara är en av alla de känslor som just nu är i omlopp. Eftersom jag själv har upplevt ett antal seglingar under åren, är jag också väl förtrogen med den melankoli eller tvehågsenhet som råder. Samtidigt som vi alla längtar till er där hemma smyger sig vetskapen om att äventyret snart är slut allt närmare. Bli därför inte ledsna om era återvändare, mitt i all glädje, även skulle visa tecken på nedstämdhet. Det är fullkomligt normalt!

Men än är vi inte där! I morgon förmiddag anländer vi till Tampa och hoppas förstås på att immigrationsprocessen ska gå så smidigt som möjligt, så att vi snabbt kan få komma iland. Än är ju inte äventyret riktigt över!

KiKi Åstrand

utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se