Öckerö gymnasium

Dimma, dimma och dimma

Det är lite svårt att hålla isär dagarna när vi sakta gungar framåt. Gårdagens fina vind dog ut och natten och morgonen drev vi med strömmarna. Jag tänker att till frukost så skymtar vi Yttre Hebriderna. Havssulor, strandskata och ett antal småfåglar som vilar ut på däck ger hopp om land.

Denna söndag har gått helt i vilans tecken. Varje gång jag har gått ner i elevinredningen har det varit tyst. Alla jag har sökt för bloggar och annat har legat och sovit. Det fanns ett stort uppdämt behov av vila och dagen bjöd sannerligen på goda möjligheter. Först vid 11 i morse fick vi styrfart framåt efter 12 timmar i stiltje. Dimman ligger tung runt fartyget och det är lite mystiskt. Utkiken ser i bästa fall tvåhundra meter. Tur då att vi har radar och annan kommunikationsutrustning. Under kvällen dök det brittiska forskningsfartyget David Attenborough upp på våra plottrar och under eftermiddagen passerade en tanker i dimman med tjutande mistlurar.

Söndag är mötesdag och vi höll stormöte för alla på poppen. De största problemen var att vissa duschar bort allt varmvatten för den vakt som kommer in från kylan och att det är lite stökigt i både lilla och stora mässen då och då. Som ni förstår av problemens storlek så har vi det väldigt bra. Det är en fantastisk grupp att segla med. Bra gemenskap och arbetsmoral. Ett längre sjöben som det vi just nu är inne på är intressant för gruppdynamiken. Samtidigt längtar många till Belfast och att äta Fish and Chips eller sushi.

Som DOS sitter jag och läser på om Irlands och Nodirlands historia inför olika besök som vi skall genomföra. Tänk att ett land som ligger så nära vårt egna har genomgått så många svåra perioder. Irland hade samma befolkningsstorlek 2019 som man hade på 1840-talet innan den stora svälten. Under samma period har Sverige nästan tredublat sin. Intressant att se hur Irland behandlades som en koloni under det brittiska imperiet och hur röster idag drar paralleller till ANC i Sydafrika, Che Guevara på Kuba och andra befrielserörelser i beskrivningen av relationen.

Nordirland präglas än idag av konflkten mellan unionister och republikaner. Det skall bli intressant att låta eleverna ta del av historien på plats och höra hur olika berättelser presenteras. Vad säger ungdomar i Belfast som de träffar i olika sammanhang? Kan man lägga historien bakom sig? Kan man hitta en gemensam historia att ta avstamp i för en bättre framtid? Brexit och frågorna kring gränsdragningen underlättar inte den försoningsprocess som inleddes med The good Friday Agreement 1998. Att Sinn Fein (i huvudsak katoliker) blev största parti i vårens val på Nordirland väckte en stor oro hos de protestantiska partierna. Stormakterna som garanterat freden flög genast in sina diplomatiska sändebud. Vi hoppas få en glimt av den komplexa frågan samtidigt som vi njuter av allt belfast har att erbjuda!

Nu sover de flesta gott förutom Midskepps som styr vidare ut i natten och dimman!

David Mellberg DOS

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se