Öckerö gymnasium

En tung dag

Jag har aldrig besökt ett tidigare koncentrationsläger innan så det blev en ny upplevelse för mig. Och en upplevelse blev det.

Vissa dagar är det tungt att gå till jobbet. Idag var en sådan dag, fredag till trots. Enligt sedvanliga rutiner var det frukost strax efter klockan sju, och uppställning vaktvis på stordäck klockan fem i åtta ivrigt väntandes på att fartygsvakten ska slå åtta glas (alltså åtta slag i skeppsklockan). Just idag samlades alla på kajen en kort stund senare för en dryg timmes bussresa till platsen för koncentrationslägret Neuengamme en bit utanför Hamburg.

Många av de byggnader som en gång utgjorde själva lägret är rivna. Först trodde jag att var SS själva som hade gjort det, i något försök att sudda ut spår, men det var inte så utan snarare tvärt om. Det visade sig att när de brittiska trupperna stod i farstun städade SS istället alla baracker minutiöst noga. Vissa målades om och hela stället piffades upp. Det var ju förvisso ett sätt att sopa igen spåren. Sen beordrades fångarna att bränna så mycket av alla noga förda anteckningar om vad som försiggick med, så det är klart att det sopades spår.

Anledningen till att barackerna och mycket av den övriga bebyggelsen var jämnade med marken var istället att invånarna i Hamburg, som fick tillbaka området av britterna efter att de hade förvarat SS-soldater färdigt där, inte var speciellt sugna på att bevara minnet av lägret. Så istället lät de riva vad de inte behövde och byggde ett fängelse på platsen. Vad annars? Guiden berättade att trots idoga påtryckningar från överlevande och andra intresserade dröjde till 2007 innan fängelset till slut revs och ett minnescenter kunde byggas på platsen.

Av alla hemska berättelser guiden förmedlade var det ändå det som hände den tredje maj 1945 som satte mest intryck på mig. Och det blev ohyggligt påtagligt i slutet av vår rundvandring när vi kom in i ett nybyggt minnescenter där namnen på alla kända dödsoffer stod skrivna på banderoller längs väggarna prydligt ordnade efter dödsdag. Och den tredje maj 1945 kändes som den aldrig skulle ta slut…

Over and out…

Johan

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se