Öckerö gymnasium

Fokus: motion

Här på Madeira har vi lagt extra mycket fokus på uppgiften i Idrott- och hälsa. Det betyder två vandringar, en som jag har skrapat ihop med mycket ”curling” och hjälp, samt en egen som eleverna planerar själva.

Min vandring är fint laminerad och innehåller en satellitbild med fina utsatta flaggor med nitton olika ”stationer”. Vandringen startar inne i stan, går uppför berg och sen ner i staden igen. 15 km blandad gång och det går i princip inte att gå vilse. Eleverna kommer tillbaka och visar upp fantastiska bilder och hur långt de har gått. När vi lämnar Madeira på måndag och lektionerna tar vid ska vi använda vandringen till uppgiften vi har med oss. Men inte nog med denna vandring. Eleverna har även fått i uppdrag att i mindre grupp planera en egen vandring. Den måste vara minst 10 km och även här ska bilder tas och antal steg visas.

Det är hittills ingen som klagat på träningsvärk och samtliga har haft fantastiska naturupplevelser, skrattat mycket och framförallt fått mycket motion!

Vi har det bra!

Anne-Li Olsén, utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se