Öckerö gymnasium

Förberedelse ombord

Tredje dagen till sjöss och sjörutin sitter för de flesta. Dygnet går runt efter de tider en har att passa och så blir det gunilla-tid. Det märker en när samtalen börjar handla om hur länge vi egentligen varit borta och vad det är för veckodag. Och när kommer vi fram?

Det som också tillhör sjörutin på den här båten är ju lektionerna och även här börjar vi hitta varandra, eleverna och jag. På lektionstid har eleverna förberett för studier i både samhäll och geografi. Bloggar skrivs och så jobbar vi med historia som är en röd tråd genom nästan alla hamnar. Och så studerade vi kartorna och tipsen från förra årets elever (tack SA1720). Vi hade också vårt första båtråd idag, alltså när jag och kapten träffar representanter för vakterna i ett möte på akterdäck. Mötet kan ta upp olika saker med fokus på att få det här livet vi lever så tätt att fungera och lyfta de problem vi kan uppleva ur olika perspektiv.

Det seglades en del under dagen men vi behövde också gå för motor för att komma i rätt kurs och i rätt tid till lotsen kl 07:15 imorgon bitti. Lotsen som ska ta oss uppför floden Trave och till Lübeck, resans första studiehamn.

Allt gott ombord!

Brita Malmcrona

utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se