Öckerö gymnasium

Global handel

Jag kan tänka mig att 90% av allt vi konsumerar passerar dessa vatten på vägen till svenska hamnar. 37 fartyg syns innan horisonten slukar ytterligare hundratals. Vi måste vara bra på att konsumera!

Vi lämnade Cherbourgh mätta, glada och värmda av solen. Fulla segel genom kanalen med kurs mot Rotterdam. Trafiksepareringen skapar tydlig ordning i en av världens mest trafikerade sund men samtidgt vissa problem för ett långsamt segelfartyg. Vi får inte byta kurs hur som i trafikseparerade områden, då blir det böter.

Men nog är det en väldig tur att det råder en viss ordning här! Otaliga är fartygen runt oss och när solen går ner hinner tre stora fartyg passera genom dess ljus innan klotet försvinner under horisonten. Dessa fartyg är blodomloppet i den globala ekonomin. Utan containerfartyg och oljetankers skulle världen se helt annorlunda ut.

Det är lätt att tänka på alla de skepp som har löpt ut från franska, brittiska, holländska, danska och svenska hamnar för att handla och ibland bekriga stora delar av världen. På väg bort eller på väg hem och i lasten har dessa burit rikedomar vilka har lagt grunden för det moderna samhället. Imorgon bitti går vi in i Rotterdams gigantiska hamn som fram till 2004 var världens största. Vi kommer att åka genom hamnområden i närmare sex timmar! Det blir intressant att se!

Rotterdam hade länge den högsta andelen koldioxidutsläpp i världen i relation till sin befolkning. Här finns otaliga raffinaderier och kraftverk. Klimatförändringarna höjer havsnivån med ca. 1,3 meter fram till 2100 samtidigt som landet sjunker med 0.7 cm per år. Det är en stor utmaning för staden Rotterdam men också hela Holland. Jag läser ett reportage i NY Times, "The Dutch Have Solutions to Rising Seas. The World Is Watching". Landet är idag en stor exportör av kunskap och teknik för att möta höjda vattennivåer runt om i världen.

Holland har genom sin förmåga att möta ett problem skapat en industri för framtiden. Kanske är det så att när problemen är tillräckligt stora så finns förmågan att möta dessa. Eller inte! När vi seglar här bland fartyg och vindkraftsparker så blir vårt moderna sätt att leva så påtagligt. Kommer fartygen fortsätta att löpa ut och föra hem rikedommar i en nära och längre framtid?

David Mellberg DOS

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se