Öckerö gymnasium

Klart för o akter! (Gästblogg från 1e Styrman)

Enkla upp förtöjningar! Inga medhjälpare på kajen? Då vet skepparen råd; springline från Urk! Med en finurlig tingest som eleverna tillverkat samma morgon löses detta galant. Trots att det är mer än ett olympiskt längdhopp mellan Gunilla och kajen kan vi smidigt få loss vår sista förtöjningsända när ordern kommer: ” cast off spring - Alex, do your thing!

Ut genom den trånga slussen går vi medan en stor publik vinkar och vi hör någon ropa ”god resa ” på bruten svenska. Från vårt håll svarar en ung medseglare med ett glatt ”ha de gött”

Ett supertrevligt besök i Normandie är över och vi får uppleva en härlig kvällsvakt där vi sätter samtliga segel i skönt septemberväder.

Den svåra konsten att segla väl kan med fördel övas tillsammans i ett seglande fartyg, helst med många ombord. Kanske är det just detta att allt som måste fungera på en begränsad (dessutom lutande gungande) yta kräver samarbete långt utöver det som man vanligtvis behöver bry sig om på en vanlig arbetsplats iland. Det är lätt att bli filosofisk på resa under segel!

Det är ett privilegium att få uppleva angöringar och avseglingar med medseglare som samarbetar bra. Klar luft gör natten månljus med starka stjärnor och planeter som lyser så att man anar Gunillas samtliga segel i vackra siluetter mot himlen. Efter många dagar med skarpbrassade segel och svårare utmaning för de som står till rors är det en ren njutning att känna segel efter segel addera till farten tills allt är uppe och skutan går som på räls. Många händer halar de tunga rårna taktfast och utan synbar tvekan om vilka av alla rep som manövrerar respektive segel.

Det verkar nästan som om de talrika fartyg av alla sorter vi nu ständigt har omkring oss hövligt lämnar plats för den gamla barken med den ungdomliga besättningen. På resan mellan Island och Skottland mötte vi fler valar än fartyg! Ibland utspinner sig olika diskussioner eller berättelser under nattvaktens stunder av vila mellan alla göromål. Vilken första låt var det på B-sidan på det albumet? Vad händer om man kissar på ett elstängsel? Ämnena varierar hejdlöst och samtalen bryts inte sällan av skeppsklockans klang som markerar att det är dags att byta poster

Med vänlig hälsning,
Mikael Hinnerson

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se