Öckerö gymnasium

Kyrka, gospel och föredrag

När vi besöker Grenada brukar vi klämma in ett besök i en evangelistisk gospelkyrka på Market Hill mitt i St George, så även i år. Vi brukar gå ganska direkt i anslutning till uppställningen vilket gör att arbetskläder, knivar och selar är som bortblåsta denna morgon och alla är superfinklädda.

Sverige är världens mest sekulariserade land. Vi har pratat mycket om detta på religionslektionerna hemma och de flesta är ganska ovana vid att gå i kyrkan. Här på Grenada är det dock tvärt om, de flesta är mycket troende och går på gudstjänst varje vecka. Besökarna är av varierad ålder och man kan inte se något mönster kring vilka som kommer hit. Det finns familjer, äldre, tonåringar och allt där emellan. Det som är gemensamt är att alla är finklädda och verkar se besöket som en höjdpunkt i veckan.

Vi sjunger med i gospellåtarna i ungefär 45 minuter innan pastorn bjuds upp på ”scenen”. Han kan verkligen predika! Gensvaret från besökarna är stort och de håller med i allt han säger. När en av ”mina” elever också börjar hålla med kan inte församlingen hålla sig för skratt. Pastorn pratar om att vår utsida och insida bör spegla varandra och hänvisar till olika bibelställen. Efter ca 70 minuters predikan är vi ganska möra och fullärda. Pastorn avslutar och vi vandrar ut på kyrkbacken efter rader av ”God bless you”.

På kvällen hade vi middagsgäster som först berättade om Grenada i allmänhet och invasionen i synnerhet. Mr Frank och Mr Mando ska även följa med oss på vår heldagsutflykt på tisdag så vi fick bra koll på dem lite så här i förskott. De kan i princip allt om ön och tanken är att eleverna kan få bra svar som sedan används i deras skoluppgifter.

Vi har det bra!

Anne-Li Olsén, utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se