Öckerö gymnasium

Man-över-bord-övning, lektioner & sjösjuka

Att vi inte haft några regelrätta lektioner ännu, utan att eleverna kunnat ägna söndagen åt egna studier i lugn och ro, har gått bra. En säkerhetsövning i form av ”man-över-bord”-träning och diverse möten har vi också hunnit med. 

Stekfrukost i storm blir lätt lite svårsmält… Vilken tur då att den tillfälliga ”frukost-fronten” snabbt ebbade ut igen! Fast med ”ebba ut” menar jag förstås, att vädret återgick till att bli lika blåsigt som innan, det vill säga ca 10-15 meter per sekund och upp emot fem meter vågor. Kanske beror det på detta fantastiska gängs tidigare vana vid sjögång, att förhållandevis få varit sjösjuka och att sjukskrivningstavlan är helt blank!

Jag tror ändå att det varit bra, att vi inte haft några regelrätta lektioner ännu, utan att eleverna kunnat ägna söndagen åt egna studier i lugn och ro. En säkerhetsövning i form av ”man-över-bord”-träning och diverse möten har vi dock hunnit med.

Själv har jag, med varierande framgång, försökt komma ut på nätet, för att kunna putsa på kommande hamnprogram. Uppkopplingen har dock varit både långsam och svajig och något Instagram har jag över huvud taget inte lyckats få iväg. Som den invandrare i Cybervärlden jag är, tror jag alltid att problemen beror på mig, men eftersom diverse elevkonsultationer inte hjälpt ett skvatt, är jag benägen att tro på någon slags ”yttre fiende”.  Förhoppningsvis går denne fiende att blidka så småningom…

Så småningom hoppas jag också att fikasuget återvänder, så att jag kan fortsätta med min bakverksforskning. Idag lyckades jag nämligen bara få i mig en ynka chocolate chip cookie…

KiKi Åstrand

utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se