Öckerö gymnasium

Maskar eleverna?

Vem kunde tro att maskar kunde vara så intressanta som studieobjekt? Uppenbarligen inte någon av oss som idag besökte Portsmouth Institute of Marine Sciences. Och ändå hade vi svårt att slita oss från skolbänkar och mikroskop, när det annonserades att lektionen var slut och att taxin väntade. Sista dagen i hamn var det alltså naturelevernas tur, att göra ett eget studiebesök, eftersom sjöfartseleverna redan i förrgår, tillsammans med styrmän och vaktledare, fått bekanta sig med gamla slagskepp på Historic Dockyard.

Under dagens fem intensiva timmar hann vi få såväl teoretisk som praktisk inblick i en marinbiologs vardag, med allt från att skrapa invasiva arter från en närliggande pontonbrygga, till att artbestämma de olika organismerna. Innan vi över huvud taget tilläts beträda bryggan, hölls emellertid ett strängt förmaningstal gällande olycksfallsrisken. Vi fick exempelvis lova att gå försiktigt på pontonbryggan, eftersom den kunde både gunga (!) och vara hal. Dessutom måste de som skulle ligga på magen på bryggan, för att komma åt att skrapa, bära flytväst samt akta sig så att de inte fick stickor av träet!

Tillbaka till frågan ovan om huruvida eleverna ”maskar”. Kanske skulle det kunna kallas så, när man ägnar sig åt att mäta, väga och jämföra sandmaskar från två olika habitat? Hur som helst såg det ut att vara en aktivitet minst lika riskfylld som det föregående bryggbesöket, eftersom de små rackarna verkade ganska argsinta och gärna försökte både hugga och bitas! Lite senare högg också vi in på den brittiska bambamat som bjöds och som bestod av smörgåsar, kakor, chips och (faktiskt!) lite frukt.

Efter hemkomst till Gunilla insåg jag emellertid att jag försummat mina egna studier, varför jag skyndsamt begav mig iväg till närmsta konditori, för att inhandla ett styck bakelse. I valet mellan de olika godsaker som fanns, bestämde jag mig för det som brukar vara ett säkert kort, nämligen något ”Napoleon-liknande”. Och visst var det jag åt, av samma storlek och form som en ”svensk Napoleon”, men där upphörde nog också likheterna. Visserligen bestod dagens bakelse av smördeg, vaniljkräm och grädde men därtill kom även jordgubbar och en extra ”mittbotten”. Den undre fyllningen som bestod av jordgubbar och grädde hade dock changerat något i värmen, och hade, visserligen en liten men ändå antydan till, jäst eller surnande smak. Tyvärr genererar inte detta några fullpoäng i undersökningsprotokollet.

KiKi Åstrand
utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se