Öckerö gymnasium

Nu är vi igång

Två mycket lärorika dagar är nu till ända, den ena mer lustfylld än den andra.

Två mycket lärorika dagar är nu till ända, den ena mer lustfylld än den andra. För gårdagens besök på The Old Slave Mart Museum, och därefter på McLeod Plantation, var minst sagt beklämmande. På det förstnämnda stället, slavauktionernas ”skyltfönster”, hade otaliga människor visats upp och sålts som ren handelsvara. På plantagen vi senare besökte, hade många av dessa människor därefter arbetat under tortyrliknande förhållanden. Eller, som vår kunnige guide uttryckte det, plantagen var ”a labour camp for the enslaved”, alltså ett rent arbetsläger. Ordet ”enslaved” (ung. förslavad) används idag, i stället för ”slave”, för att understryka att slav inte är någon permanent egenskap som en människa besitter, utan något som man gjorts till av utomstående. Vi fick under dagen se både bilder och dokument från en inte alltför avlägsen tid, då en stor grupp människor alltså behandlades som andra människors privata ägodelar, något att handla med eller, i syfte att öka det egna kapitalet, använda till avel. Som ni förstår lämnade gårdagen knappast någon oberörd.

Då var denna dagens besök desto trevligare! Direkt efter uppställningen for natureleverna, med stor förtjusning, medelst amerikansk skolbuss till Grice Laboratory. Där möttes vi av den skolklass som ungdomarna redan skypat med och som därför verkade relativt bekanta. De anställda marinbiologerna delade sedan in samtliga elever i tre blandade grupper, så att vi kunde cirkulera mellan olika stationer. På en plats handlade det om det internationella VIRTUE-projekt, som vår skola är delaktiga i och vars syfte är att kartlägga olika marina arter. På nästa ställe fick man dels ta en titt i laboratoriets ”fiskotek”, ett enormt arkiv av konserverade fiskexemplar, och dels lära känna ett mindre antal levande vattendjur på riktigt nära håll. Slutligen undersökte vi den strimma av ”salt marsh”, som ligger i tidvattenszonen och som har stor betydelse, både som barriär och reningsverk, för det bakomliggande fastlandet. Efter att vi mumsat i oss vår medhavda lunch återvände vi så till Gunilla, för att analysera nysamlade vattenprover.

Medan vi höll på med detta återvände även sjöfartseleverna, nöjda och belåtna med sitt besök på hangarfartyget Yorktown. Med sig på utflykten hade haft vår eminente andrekock, som med sitt förflutna inom försvaret, kunnat guida dem på ett sätt, som undertecknad aldrig ens skulle kommit i närheten av!

KiKi Åstrand
utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se