Öckerö gymnasium

Nya elever och gammal sjö

Nu har vi tillbringat 32 timmar ute till havs och många av dem som drabbats av sjösjuka är redan på bättringsvägen. Faktum är att de flesta mådde ganska bra så länge vi var kvar i Medelhavet men utanför Gibraltar väntade tyvärr en del gammal sjö.

Men det lär ju vara i nöd som vänner prövas och om den devisen stämmer, har vi här ett skepp fyllt med idel vänner. För nog har de, som fortfarande kunnat, hjälpt dem som för tillfället varit indisponibla! Det har under det gångna dygnet erbjudits vatten och torkats pannor lite varstans på däck…

Däremot blev det förstås inte så mycket bevänt med studierna, även om en del tappra själar pliktskyldigast infann sig vid lektionsstart. Vid stormötet på halvdäck var dock samtliga närvarande, vilket var väl, eftersom det där togs upp en hel del matnyttigt. Sådana stormöten har vi oftast 1-2 gånger per vecka med avsikten att alla ombord ska få samma information samtidigt. Vid sådana här möten står det alla fritt att meddela, klaga eller kanske bara undra över olika saker men om man föredrar att vara lite mer anonym, kan man i stället vänta tills det lite mindre elevrådet. Efter stormötet samlas nämligen eleverna i de olika vakterna för sig, för att dryfta diverse spörsmål. Sådant som man då finner angeläget kan man sen skicka med sina två representanter till det efterföljande båtrådet. Vid sistnämnda möte medverkar, förutom de sex vaktrepresentanterna, även kapten och undertecknad. En kortare sammanfattning av dagens tre långa möten är att stämningen ombord är god!

Huruvida min medsmugglade jordgubbsbakelse är god har jag dock ännu inte lyckats utröna, av den enkla anledningen att den faktiskt inte lockat mig. Jag antar att den gamla sjön påverkat även denna gamla DOS. Nåja, jag fick i alla fall i mig ett lite torrare bakverk bestående av mandelbeströdd smördeg med ett tunt lager spansk marmelad…

KiKi Åstrand

utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se