Öckerö gymnasium

Räddningshelikopter på besök!

Efter gårdagens segling med en hel del busväder (läs: regn och blåst) och ganska många sjösjuka hade havet lugnat sig något och det såg inledningsvis ut att bli en dag bland många andra anonyma transportdagar till sjöss.

Men vi är ute på norra Nordsjön/Atlanten och det betyder någorlunda avstånd från diverse oljeplattformar. Norrmännen på en av plattformarna tyckte visst att det var intressant från deras sida också, så de tog kontakt med kaptenen…

Oljeplattformar är visserligen överraskande stabila konstruktioner men i vissa lägen måste transporter kunna ske både snabbt och säkert, både till och från en oljeplattform. Därför är de utrustade med en helikopterplatta och har alltså ofta en helikopter startklar. När de fick nys om att vi var på hyfsad kurs mot dem, frågade de kaptenen om de fick öva sina färdigheter med T/S Gunilla som ”mål för räddningsoperation”! Sagt och gjort, tiden bestämdes till ca 13.30. Inte långt efteråt började räddningshelikopterns smattrade nå våra öron och kort därefter nådde oljudet en öronbedövande nivå.

Vår båt, som sedan igår haft en del segel uppe och även tillhörande master, stag och linor var kanske inte det lättaste målet. Dessutom stod vi inte still utan körde på i våra 6-8 knop. Trots detta gjorde helikoptern säkra manövrar och kunde efter en stund få in två räddningspersonal från helikoptern ner på vårt akterdäck! Helikoptern avlägsnade sig tillfälligt så att det gick att höra vad de berättade, vi fick också ställa frågor. Sedan kom helikoptern tillbaka och tog med dem upp igen.

Fågellivet ute till havs? Stormfågel har varit den absolut vanligaste, även om jag inte såg så många igår. Annars enstaka havssulor, någon gång en gråtrut eller havstrut. Tyvärr har vi inte sett någon val än, men förhoppningsvis ser vi någon inom de närmaste dagarna.

Daniel Tingdahl, utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se