Öckerö gymnasium

Seglingsbenet snart till ända

Vi har lektionsfritt på söndagar. Däremot har det börjat blåsa lite mer, så att man åter får användning av sina sjöben. Själva seglingsbenet är dock snart till ända, varför jag så smått börjat förbereda mig inför morgondagens hamnpresentation. Det gäller framför allt att leta fram de Bermudakartor, som finns.

Idag höll jag så när på att missa glassfikat, på grund av allt som pågick runt treslaget. Det började med säkerhetsövning, i form av simulerad vatteninträngning, redan klockan halv tre. Eftersom sjöfartseleverna både skulle stänga de vattentäta skotten och sektionera av gråvattenlinorna (avloppsrören) drog det ut lite på tiden. Efter den påföljande genomgången för eleverna, och en debriefing bland säkerhetsbesättningen, återstod bara två minuter till vårt sedvanliga befälsmöte. Dessa minuter ägnade  undertecknad till att besöka hemlighuset, för att slippa tänka på sådant under de tre följande mötena. Gissa om jag blev snopen när jag kom tillbaka upp på akterdäck och fann övriga i befälet glatt mumsande på var sin glassbägare! Som tur är blev det mötet föredömligt kort och jag lyckades få fem minuter över till att reparera skadan! Nöjd och glad kunde jag sedan fortsätta med både stormöte och båtråd…

För övrigt har dagen varit ganska lugn, eftersom vi har lektionsfritt på söndagar. Däremot har det börjat blåsa lite mer, så att man åter får användning av sina sjöben. Själva seglingsbenet är dock snart till ända, varför jag så smått börjat förbereda mig inför morgondagens hamnpresentation. Det gäller framför allt att leta fram de Bermudakartor, som bör finnas kvar sen förra året, samt att läsa igenom och uppdatera gamla dokument.

Det är dock inte bara gamla dokument som kan behöva fräschas upp, utan idag var det dessutom befälens tid att tvätta. Eftersom jag befarade ökad vindhastighet, beslöt jag mig för att få det hela överstökat så tidigt som möjligt. Snabbt ombyte och så raskt iväg med älsklingsshortsen och övrig
smutstvätt till tvättstugan alltså. Lite för snabbt skulle det visa sig, för jag glömde visst tömma fickorna först. Men nu vet jag i alla fall vilket USB-minne som tål maskintvätt i 60 grader!

KiKi Åstrand
utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se