Öckerö gymnasium

Sista dagen på sjöben två

Vissa dagar till sjöss minns vi inget av. Vi måste hjälpas åt att hitta något som avvek just den dagen. Det kan vara allt från toastopp till en härlig fikastund.

Idag var väl heller ingen dag som etsade sig fast precis, men vi hade mycket som skulle göras. Eftersom det är ankomst till Cherbourg imorgon lunch behövde det förberedas vad som ska studeras i hamnen. Historieuppgiften är med oss som i nästan varje hamn på resan. Här är det fortsatt fokus på andra världskriget. Det ska också intervjuas om det ämne en har valt i svenska/samhällgruppen.

Det blåste friska vindar på däck när vi samlades för dagens möten. Vi skulle klämma in inte ett utan fyra möten under eftermiddagen. Befälsmöte, stormöte med alla på poopdäck och så ett förberedande möte i vakten inför det avslutande båtrådet med mig och kapten. Vi lyfter sådant som hur stämningen är ombord, förslag på förbättringar eller aktiviteter och förstås också sådant som behöver redas ut. Eleverna skriver protokoll som cirkuleras och följs upp på nästa möte. Det är en bra form så att alla ska känna sig lyssnade på. Sedan kan vi inte lösa allt, men då vet vi i alla fall varför.

Kvällen avslutades med musik på däck, film i stora mässen eller med vakt som vanligt. Den sista nattvakten med vaktledaren och styrman eftersom när vi går till sjöss nästa gång har vakttiderna roterats.

Allt gott ombord!

Brita Malmcrona, utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se