Öckerö gymnasium

Stort hav och inga andra

Vi är lite ensamma härute söder om Island. Bara stormfåglar och valar gör oss sällskap! Vi trimmar seglen och står på mot de skotska öarna.

Gårdagens grova sjö medförde lite arbete ombord. En hel del energi gick åt till att hålla sig på benen. Vad jag förstod av berättelser från tidigare sjöben så verkar fler kunna hantera sjösjukan bättre! Alla är på benen idag till lunch.

Vi har nu hissat samtliga segel som ökar vår fart och sist ut var röjeln längst upp på stormasten. Jag blir smått imponerad av arbetet eleverna utför i riggen. Mycket annat skulle jag klara av som att vara i byssan, städa och vara post men att avbeslå och beslå längst ut på råna i hög sjö....... Då känns det skönt att vara DOS.

Idag har det pågått undervisning i stora mässen från klockan 12.20 och den är fortfarande pågående nu vid 19.00. Fokus i studierna ligger just nu på marinbiologi där eleverna arbetar med "Havet som resurs", strandexkursion och allmän kunskap om valar. Med jämna mellanrum kommer rop från poppen om val. Fenval, vitnosig delfin och grindvalar. Vi kan också ha skådat nordisk näbbval men det kräver lite mer efterforskning. Imorgon blir det tema historia med fokus på hur historia används för att skapa berättelser som vi kan hålla fast vid men också förändra!

Just nu börjar skolarbetet övergå i stickning och en och annan film slås på. Stämningen är god och allt känns tryggt och lugnt. Fantastisk grupp ungdomar att få dela denna resa med!

David Mellberg DOS

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se