Öckerö gymnasium

Sydliga vindar och tät trafik

Så är vi äntligen på väg söderut längs den svenska västkusten. Tyvärr är vindarna på väg åt motsatt håll, vilket gör seglingen något ojämn.

Trots detta, och viss sjösjuka, verkar alla vara vid gott mod och ser fram emot de kommande sex veckornas äventyr tillsammans. Förutom allt sjömansgöra har vi i dag mjukstartat med skolarbetet, där studieplanering, glosförhör och film stod på schemat. Det är med andra ord sådant som lätt kan tas igen av dem som behövde vara frånvarande på grund av sjösjukan.

Framåt kvällningen hade vi nått Öresund och njöt av de upplysta städerna Helsingborg och Helsingör på ömse sidor av båten. Extra spännande var det förstås att försöka lokalisera Hamlets gamla hemvist, Kronborgs slott. På detta sätt är ju nuvarande segling klart mer händelserik än när vi korsade Atlanten och fick nöja oss med ett containerfartyg vid horisonten ungefär var fjärde dag.

Nästa sevärdhet blir väl Öresundsbron tidigt i morgon bitti!

KiKi Åstrand

utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se