Öckerö gymnasium

Utbildningsledarens rapport 2017-10-20

Hej

Dagarna ombord på Gunilla går fort, det är redan en vecka sedan vi lämnade Göteborg.

Idag klockan nio var det dags att knyta loss och lämna Cadiz efter en vecka med bra familiseringsdagar och fina besök i Sevilla och Cadiz. Ungdomarna har kommit bra igång med studier och allt vad det innebär av intervjuer, problemlösning, språkträning o.s.v. o.s.v.

Idag, första dagen ombord har vi hunnit med både brandövning och bad i Atlanten. Mer om detta i ungdomarnas bloggar.

Jag kan tänka mig att när ungdomarna berättar om livet ombord och ibland beskriver vilka sysslor som sköts ombord kan det vara svårt att veta vad de olika personerna gör som utgör besättningen ombord på Gunilla. Jag tänkte försöka berätta lite om detta nu.

Normalt när vi seglar är vi 55 personer ombord, 44 elever och 11 i besättningen. Eftersom vi har trevaktsystem finns det tre nautiker ombord, det är kapten, överstyrman och andrestyrman. Dessa är chefer för var sitt vaktlag. Till sin hjälp har det var sin vaktledare och tillsammans ser de till att ungdomarna i vakten utför rätt sysslor vid rätt tidpunkt. Det handlar bl.a. om navigation och att ha rätt segel satta. De resterande i besättningen är dagmän, d.v.s. de står utanför vaktsystemet. Dessa 5 är maskinist, bås, förstekock, andrekock och DoS. Maskinisten ser bl.a. till att huvudmaskin och de två hjälpkärrorna (generatorerna) fungerar som de skall. Båsen ser till att underhållsarbetet fungerar som det skall och hjälper ungdomarna i detta. Förstekocken ansvarar för inköp av mat och dryck och planering av allt som skall fungera i byssan. Tillsammans med andrekocken ser denne till att mat serveras dygnet runt på Gunilla. DoSen, det är jag, och min uppgift är ju att se till att skolarbete och utflykter m.m. fungerar som det skall.

Allt väl ombord

Tore Reuterberg

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se