Öckerö gymnasium

Utbildningsledarens rapport 2017-10-25

Hej

Rutinerna i hamn ombord börjar sitta i kroppen, frukost 7:15, uppställning när vi slår 8 glas och hissar flaggan 8:00, fika 10:00, lunch 12:00 o.s.v. Vi har haft ovanligt mycket tid i hamn som start på denna resa. Men på fredag skall vi sticka iväg ut på medelhavet och ställa kosan mot Barcelona.

Idag var det efter uppställning dags för sjöfartseleverna att besöka Gibraltar VTS-station. Det är en sambandscentral som dirigerar all trafik ut och in i Gibraltar. De hanterar en mängd stora fartyg varje dag som lastar och lossar, bunkrar, tvättar botten och ibland bara ligger och väntar på nya frakter. Vi som skulle besöka stationen såg nog alla framför oss en stor lokal med bra utsikt och modern utrustning. Utrustningen stämde bra med lokalen var ett litet kontor för tre personer. Dessa skötte allt vad som behövdes med fartygen. Där fanns skärmar och kameramonitorer för att bevaka vattnen runt Gibraltar. Dessa tre personer hade full kontroll på vad som hände med alla fartyg utanför och innanför stora hamnpiren. Chefen berättade livfullt om sina 30 år i branschen och var både stolt och glad över sitt arbete. Besöket var slut i lagom tid så eleverna kunde gå tillbaka till Gunilla och äta lunch. För de vaktfria eleverna ägnades resten av dagen åt egna studier och åt att besöka La Linea och Gibraltar.

Efter att vi varit iväg två veckor på fredag kan jag konstatera att vi har en väldigt bra stämning ombord. Både elever och besättning trivs och alla hjälper till för att vår resa/upplevelse skall bli ett minne för livet. Det är jättekul att arbeta på Gunilla när vi har det på detta viset!

Allt väl ombord

Tore Reuterberg

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se