Öckerö gymnasium

Utbildningsledarens rapport 2020-12-01

Jag kan tänka mig att när ungdomarna berättar om livet ombord och ibland beskriver vilka sysslor som sköts ombord kan det vara svårt att veta vad de olika personerna gör som utgör besättningen ombord på Gunilla. Jag tänkte försöka berätta lite om detta nu.

Normalt när vi seglar är vi 55 personer ombord, 44 elever och 11 i besättningen.
Eftersom vi har trevaktsystem finns det tre nautiker ombord, det är kapten, överstyrman och andrestyrman. Dessa är chefer för var sitt vaktlag. Till sin hjälp har det var sin vaktledare och tillsammans ser de till att ungdomarna i vakten utför rätt sysslor vid rätt tidpunkt. Det handlar bl.a. om navigation och att ha rätt segel satta. De resterande i besättningen är dagmän, d.v.s. de står utanför vaktsystemet. Dessa 5 är maskinist, bås, förstekock, andrekock och DoS. Maskinisten ser bl.a. till att huvudmaskin och de två hjälpkärrorna(generatorerna) fungerar som de skall. Båsen ser till att underhållsarbetet fungerar som det skall och hjälper ungdomarna i detta. Förstekocken ansvarar för inköp av mat och dryck och planering av allt som skall fungera i byssan. Tillsammans med andrekocken ser denne till att mat serveras dygnet runt på Gunilla. DoSen, det är jag, och min uppgift är ju att se till att skolarbete och utflykter m.m. fungerar som det skall.

Seglingen hittills från Madeira har varit skapligt gungig och vi har en del sjösjuka ombord. Dock skall vinden mojna lite längre fram på dagen eller ikväll och då får vi lugnare segling. Planen att vara framme i Portimao på fredag förmiddag ligger kvar.

Allt väl ombord

Tore Reuterberg

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se