Öckerö gymnasium

Utbildningsledarens rapport 2022-05-09

Jag kan tänka mig att när ungdomarna berättar om livet ombord och ibland beskriver vilka sysslor som sköts ombord kan det vara svårt att veta vad de olika personerna gör som utgör besättningen ombord på Gunilla. Jag tänkte försöka berätta lite om detta nu.

Normalt när vi seglar är vi 55 personer ombord, 44 elever och 11 i besättningen.
Eftersom vi har trevaktsystem finns det tre nautiker ombord, det är kapten, överstyrman och andrestyrman. Dessa är chefer för var sitt vaktlag. Till sin hjälp har det var sin vaktledare och tillsammans ser de till att ungdomarna i vakten utför rätt sysslor vid rätt tidpunkt. Det handlar bl.a. om navigation och att ha rätt segel satta. De resterande i besättningen är dagmän, d.v.s. de står utanför vaktsystemet. Dessa 5 är maskinist, bås, förstekock, andrekock och DoS. Maskinisten ser bl.a. till att huvudmaskin och de två hjälpkärrorna(generatorerna) fungerar som de skall. Båsen ser till att underhållsarbetet fungerar som det skall och hjälper ungdomarna i detta. Förstekocken ansvarar för inköp av mat och dryck och planering av allt som skall fungera i byssan. Tillsammans med andrekocken ser denne till att mat serveras dygnet runt på Gunilla. DoSen, det är jag, och min uppgift är ju att se till att skolarbete och utflykter m.m. fungerar som det skall.

Nu seglar vi med bra fart med alla segel satta. För tillfället seglar vi ganska rakt norrut för att under dagen gira styrbord när vinden vrider mer på NV och sätta direkt kurs mot England. Vi har haft en bra start med lätta vindar och fint väder.

Allt gött ombord

Tore Reuterberg

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se