Öckerö gymnasium

Utbildningsledarens rapport den 13:e oktober 2019

Så kom då dagen vi väntat på, då det är dags att släppa förtöjningen och guppa ut i riktning mot Medelhavet. Solen gassade och trängde bort morgonkylan, men vinden var klen och möjlighet till segling utsiktslös. Istället tuffade vi ut mot horisonten för maskin. Detta hindrade dock inte de ivriga eleverna och de minst lika ivriga befälen att genast förbereda för att sätta segel. I ett nafs var förundermärsen på plats innan det var dags får resans allra första vaktförfångning.

Under eftermiddagen tilltog dock vinden i samma takt som mängden satta segel i Gunillas rigg och efter inte alltför långt senare stängdes motorn av och vi gled fram över det blå med endast vindens hjälp. Marken under oss, alltså däcket, började gunga och luta allt mer och man kunde se hur sjösjukan sakta, sakta kom krypande och eleverna blev allt slöare och slöare - med vissa pigga undantag förstås.

Då medelhavsresan har ganska korta sjöben utnyttjar jag gärna all tid ombord, så utöver den vanliga mötesrutinen hade vi även utvärdering av vår vistelse i Cádiz. Sammanfattningsvis kan man säga att staden var liten, det luktade unk i gränderna, stranden var fin och det var skönt att få sova på bussen till Sevilla.

Efter trefikat brukar det vara ett stormöte första dagen till sjöss. Då samlas alla på poopdäck så att befälen ömsom kan skälla och ömsom ge beröm till eleverna, och de kan i gengäld klaga på en massa saker ombord. Vid just detta tillfälle blev det mest bara beröm, inget skäll och inget klag. Inte ens när kaptenen lockade med vanligt förekommande klag från tidigare klasser ville eleverna nappa. De var positiva och tyckte maten ombord var jättebra! Efter stormötet brukar eleverna samlas och prata ihop sig och sedan ha ett båtråd där några ur varje vakt träffar kapten och mig. Men i avsaknad av områden med förbättringspotential ombord bärgade vi istället med gemensamma krafter alla segel och stannade upp för ett litet badstopp ute på Atlanten.

Denna i vissa avseenden ovanliga första sjödag gled sedermera över mot natt med en vacker solnedgång som ersattes av en himmel med klar fullmåne.

Over and out…
Johan

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se