Öckerö gymnasium

Valår, men det lutar inte åt valskådning - än!

Efter en ganska lugn vind under senare delen av gårdagen blåste det upp idag. Inte på något sätt extrema vindar, men likväl tillräckligt för att Gunilla ska öka farten och luta ordentligt åt styrbord.

Eftersom vi vill till Island är det bra med ordentlig skjuts från vinden. Gunilla åker i ca 6-7 knop och det lutar konstant åt styrbord, även om själva lutningen varierar. Jag gissar att lutningen ligger mellan 20-30 grader. Några är trötta och måendet varierar ombord, men i allmänhet är de flesta i bättre skick nu än under första seglingsbenet till Shetlandsöarna. Vi har Färöarna nästan rakt söderut nu, vi åker visserligen i dimma men avståndet är ganska stort, så även utan dimman skulle vi inte ha möjlighet att se Färöarna från båten i alla fall.

Lite överraskande är att vi fortfarande inte sett fler valar än. Vattnen runt Färöarna blir snabbt djupa vilket normalt leder till näringsrika uppströmmar och tillhörande marint liv - alltså borde chansen vara god att se valar här. Men icke. Bland vågorna dansar mängder av stormfågel, särskilt akterut. Jag tappade snabbt räkningen, men gissar på ett 25-tal bara akterut. Men som sagt, inga valar. Undrar hur många stormfåglar och valar Daniel Solander såg 1772 på väg till Island...

Utbildningsledare Daniel

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se