Studiecentrum

Studiecentrum erbjuder introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Programmet riktar sig till ungdomar som inte är behöriga att söka gymnasieutbildningar.

De grundkrav du måste uppfylla för att få gå hos oss är att du inte ska vara behörig till gymnasiet, vara mellan 16-20 år och skriven i Öckerö kommun.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ hos oss innebär att du studerar något eller några av grundskoleämnena svenska, matte och engelska för att bli behörig till ett nationellt program eller annat introduktionsprogram i gymnasieskolan.

När du börjar hos oss gör vi en individuell studieplan för längden för din tid hos oss samt vad du ska göra hos oss.

Vid synnerliga skäl kan undantag göras från detta, kontakta vår studie- och yrkesvägledare eller kurator om du har frågor kring detta.

En del av det kommunala aktivitetsansvaret

Studiecentrum är också platsen för dig som vill studera men av olika orsaker inte planerar att göra det på ett nationellt gymnasieprogram för tillfället. Studiecentrum kan då vara ett alternativ för dig som är inom det kommunala aktivitetsansvaret och vill studera.

Du kan inte läsa en fullständig gymnasieutbildning hos oss men du kan ofta komplettera påbörjade studier. Du kan också förbereda dig inför vidare studier någon annanstans.

Efter att ha studerat hos oss så söker de flesta vidare till gymnasieskolor, folkhögskolor eller vuxenutbildning.

Hör av dig till oss om du tror att det kan vara ett bra alternativ för dig.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se