IMA Öckerö

Vi erbjuder introduktionsprogrammet individuellt alternativ.

De grundkrav du måste uppfylla för att få gå hos oss är att du inte ska vara behörig till gymnasiet, vara mellan 16-20 år och folkbokförd Öckerö kommun.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ hos oss innebär att du studerar något eller några av de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig till ett nationellt program eller annat introduktionsprogram i gymnasieskolan. Det finns även möjlighet till praktik och andra motivationshöjande insatser.

Upplägget på IMA är individuellt. När du börjar hos oss upprättar vi tillsammans med en individuell studieplan för hur du ska nå dina mål.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer eller göra ett studiebesök

 

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se