Öckerö gymnasium

Rapporter från T/S Gunilla

När T/S Gunilla är ute på resor har eleverna i uppdrag att skriva loggbok under resans gång. Här publiceras loggböcker på svenska, engelska och andra språk som gör det möjligt för oss härhemma och andra ute i världen att läsa om resorna. Nedan hittar du de senaste inläggen.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se