Öckerö gymnasium

Bo på Öckerö

Sidan med boenden har funnits i många år och när den började var det inte lika vanligt med sociala medier som det har blivit. Det tar en del tid att administrera sidan och vi har därför beslutat att på sikt avveckla den och hänvisa till andra kanaler som sociala medier. Till exempel https://www.facebook.com/groups/studentboendeockero/

Den som blir elev på Öckerö seglande gymnasieskola och som inte kan pendla varje dag kan välja att bo på någon av kommunens öar. Det är gång- eller cykelavstånd till skolan var du än väljer att bosätta dig. Öckerö, Hönö, Hälsö och Fotö har fast förbindelse via broar. Boendet för skolans elever ordnas helt av elev och förälder i kontakt med uthyrare.

Vi vill betona vikten av ett kontrakt och att både hyresvärdar och hyresgäster är tydliga med vad man förväntar sig av varandra och vilka regler som gäller för boendet. Vi vill också betona vikten av att elevernas föräldrar finns med i processen och tar sin del av ansvaret, åtminstone så länge eleven är under 18 år. Här finns ett enkelt förslagPDF på hur ett hyreskontrakt kan se ut men det finns mycket att tänka på när det gäller hyrestider och hur man uppfyller sina åtaganden – för såväl hyresgäst som hyresvärd. Vad gör ni om något händer? Skall det erläggas en dispositionsavgift? Inget hindrar naturligtvis att hyresvärden eller hyresgästen frågar efter referenser från någon man känner förtroende för innan kontrakt skrivs.

Ibland sker uthyrning endast för den tid då eleverna vistas på skolan, ibland får eleven behålla bostaden utan kostnad under resor och praktik då kostnad utgår för boendet ombord på Gunilla. Uhyrarna är oftast väl medvetna om seglingarnas upplägg men försäkra er ordentligt om vad och vilka datum som skall gälla.

Kontakta

Sidansvarig
Martin Nordström
031-97 88 42

Dokument

Aktuella bostäder

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se