Öckerö gymnasium

Karta med T/S Gunillas position

Kartan med Gunillas position är under omarbetning.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se