Öckerö gymnasium

Sjöfart

Sjöfartsprogrammet vid Öckerö seglande gymnasieskola har två inriktningar; däck (SJD) och maskin (SJM). Du väljer en av dessa inriktningar redan när du söker till vår skola.

Sjöfartsprogrammet är ett yrkesprogram vilket innebär att du efter avslutad gymnasieexamen ska kunna söka och mönstra på som vaktgående maskinpersonal alternativt lättmatros beroende på vald inriktning. Ett villkor för att få arbeta ombord på ett fartyg är att man klarar de krav som ställs för att få läkarintyg för sjöfolk. Det är Transportstyrelsen som bestämmer vilka medicinska krav som ställs.   

Samtidigt som sjöfartsprogrammet alltså leda till en yrkesexamen så kan du även välja kurser som ger dig behörig att söka vidare till utbildningar på högskola och universitet. Till exempel till sjöbefäls- eller sjöingenjörsutbildningar på Chalmers eller högskolan i Kalmar.

Så ibland brukar vi på skolan beskriva sjöfartsprogrammet som dubbelt – du kan både söka vidare till högre studier och får en yrkesutbildning efter gymnasieexamen.

Du kommer under din tid hos oss att erbjudas all den praktik som du behöver för att kunna påbörja ett yrkesliv som sjöman. Då sjöfartsbranschen blir mer och mer internationell kommer din utbildning innehålla kurser i engelska som förbereder dig inför detta. Hos oss fungerar världen som ditt klassrum så i samband med din praktik ges konkret möjlighet att praktisera dessa språkkunskaper.

Under år 1-2 praktiserar inriktning däck på skolfartyget T/S Gunilla och inom närsjöfart eller handelsflotta. Inriktning maskin praktiserar år 1-2 i närsjöfart på bunkerbåtar och inom handelsflottan. År 3 har alla sjöfartselever sin praktik inom den bransch dit eleven avser söka sig efter sina studier.

Seglingarna med T/S Gunilla är obligatoriska på inriktningen däck. Övriga praktikperioder på både däck och maskin kan du genomföra på egna fartyg om dessa är godkända av Transportstyrelsen.

För att uppnå ovanstående kommer du att få träna och utveckla din förmåga att ta ansvar för dina egna studier (både teoretiska och praktiska moment), fartygs framförande och allt annat som utvecklar din förmåga att arbeta självständigt och ansvarstagande. Du kommer till oss som elev och lämnar oss som sjöman.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se