Öckerö gymnasium

Sjöfart

Sjöfartsutbildningen är ett riksrekryterande yrkesprogram med målet att du ska kunna arbeta som vaktgående maskinpersonal alternativt lättmatros inom handelsflottan efter examen.

Öckerö seglande gymnasieskola erbjuder både inriktningen däck och maskin. Du måste välja en av dessa inriktningar redan när du söker till vår skola.

För att du ska kunna gå den här utbildningen måste du klara de medicinska krav som ställs för att få läkarintyg för sjöfolk. Det innebär bland annat krav på synskärpa och fullgott färgseende. Tala med din skolsköterska och gör gärna ett extra syntest. Se länk under rubriken Dokument till höger.

Samtidigt som sjöfartsprogrammet leder till en yrkesexamen så kan du även välja kurser som ger dig behörighet att söka sjöbefäls- eller sjöingenjörsutbildningar på Chalmers eller högskolan i Kalmar.

Under år 1-2 har inriktning däck apl på skolfartyget T/S Gunilla. Inriktning maskin har under samma tid apl på fartyg inom handelsflottan. År 3 har alla sjöfartselever sin praktik inom den bransch dit eleven avser söka sig efter sina studier.

Skolan samarbetar med SUI (sjöfartens utbildningsinstitut) vad gäller apl-platser under främst år 3.

Du kommer till oss som elev och lämnar oss som sjöman.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se