Öckerö gymnasium
Elev står i vattnet och använder tittskåp för att undersöka vad som finns under ytan.

Natur

På Naturvetenskapsprogrammet har vi “världens hav som klassrum". Här får du komma ut i världen, lära på plats och leva med havet. Under två långa seglingar med T/S Gunilla kommer du att kunna göra naturvetenskapliga fältstudier i olika världsdelar och klimat. I trean besöker vi Tjärnö marinbiologiska forskningsstation som en del i programmets specialisering.

Besättningen ombord är handledare i skolämnena och hjälper dig med dina studier. Du arbetar med uppgifter som är förberedda i skolan.

Du kommer att använda undersökande arbetsmetoder. Inhämtning av kunskap kommer att ske på flera olika sätt och teori varvas med praktik. I och med detta så kommer du att få en ökad förståelse för naturvetenskap. Genom de uppgifter du genomför så kommer du också att utveckla din förmåga i eget initiativ- och ansvarstagande.

Att gå på vårt Naturvetenskapsprogram innebär att vara långt hemifrån, att leva och samarbeta tätt ihop med andra människor och det är viktigt att kunna studera både på egen hand och tillsammans med andra. Du kommer att både studera ombord och delta i arbetet ombord. Vi gör två längre resor där den första tar dig till Spanien och runt i Medelhavet, via Ajaccio på Korsika och Alghero på Sardinen. Sluthamnen är Malaga i Spanien. Under den andra seglatsen i år två studeras mer tropiska miljöer med början i Miami för att så småningom fortsätta över Atlanten via Bermuda och Azorerna och till sist ta T/S Gunilla hem till Öckerö igen. Det krävs inga förkunskaper i segling. Under det tredje året arbetar vi på hemmaarenan och fokuserar på att förbereda oss för högskolestudier. Vi gör under tredje året även en kortare resa kopplad till den naturvetenskapliga specialiseringskursen marinbiologi.

Hos oss på Naturvetenskapsprogrammet har du en unik möjlighet att inte bara läsa om naturen och havet utan också att uppleva på plats, att “ha havet och världen som klassrum". Genom arbetssätt och pedagogik förbereder utbildningen dig väl för högskolestudier och ger behörighet till flertalet högskoleutbildningar.

Kontakta

Programrektor natur
Anna Ågren
031-97 63 92
0736-127 904

Programansvarig
Petra Lindberg Hultén
031-97 63 92

Programansvarig
Anna Sigurdsson
031-97 88 18

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se