Öckerö gymnasium

Frånvaroanmälan

Öckerö gymnasieskola använder det webbaserade frånvarosystemet Skola24 för att hantera och informera om eventuell frånvaro.

Vad är Skola24?

Skola24 är ett webbaserat frånvarosystem till vilket både elever och föräldrar/vårdnadshavare kan få inloggningsuppgifter. Det är till Skola24 man anmäler om eleven är sjuk - antingen genom att logga in eller via telefon. Eleven kan själv anmäla sig sjuk – det framgår från vilket nummer anmälan är inringd och mail skickas till registrerad vårdnadshavare samma dag.

Förutom uppgifter om eventuell frånvaro finns också kontaktuppgifter till lärare på skolan. Föräldrar får ta del av uppgifterna tills dess eleverna fyller 18 år. Efter det datumet måste eleven godkänna att föräldern får logga in. Inget hindrar att elever får tillgång till Skola24 före 18-årsdagen men då kan inte frånvaroanmälan göras.

Föräldern/vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl och på Öckerö gymnasieskola sker denna kontakt via e-post och Skola24. Varje elev bör ha minst en vårdnadshavare registrerad så att denne får information om ogiltig frånvaro. Detta upphör då eleven blir myndig.

Beställning av Skola24

För att registrera varje person behöver skolan varje förälder/vårdnadshavarens personuppgifter. För mer information och beställning av konto följ länken Skola24 på Öckerö gymnasieskolaPDF Observera att beställningen med fördel fylls i direkt i datorn, men måste skrivas ut för att undertecknas. Om så önskas kan en egen kopia sparas om den får ett eget namn.


Anmäl frånvaro varje dag du är borta!

När du är sjuk eller inte kan komma till skolan av annan anledning vill vi att du anmäler detta via Skola24 eller på telefon 0515-86907. Anmäl frånvaro varje dag under frånvaron.

För att anmälan ska kunna registreras samma dag måste du anmäla senast kl. 12.00. Din klassföreståndare följer sedan upp frånvaron med dig. Om du hastigt behöver lämna skolan på grund av att du blir sjuk eller av annan orsak så lämna in anmälan om frånvaroPDF.

Om du måste vara borta en längre period från dina studier ber vi dig fylla i en ansökan om ledighet PDFoch lämna till din klassföreståndare. Du kan läsa mer om frånvaro i dokumentet Information om frånvaroPDF.

Kontakta

IT-ansvarig
Martin Nordström
031-97 88 42

Sjukanmälan

Anmälan ska göras senast klockan 12:00 aktuell dag.

Ha elevens personnummer redo. Skolan ser från vilken telefon anmälan görs.

Telefon: 0515 - 86907

Länkar

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se