Öckerö gymnasium

Om skolan

På Öckerö seglande gymnasieskola har vi havet som klassrum. Skolan grundades 1999 och firar stolta 20 år i år 2019. I dagsläget går 300 elever på skolan.

Vi inspireras och använder oss av havet som klassrum på olika sätt i våra program:

Samhällsprogrammet

Narurvetenskapliga programmet

Sjöfartsutbildningen, inriktning däck eller maskin

Ekonomiprogrammet med idrottsprofil - nyhet från och med HT 2021

Eleverna på samhälls- och naturprogrammet och sjöfart däck seglar på vårt eget skolskepp T/S Gunilla. Seglingarna tar eleverna till olika länder på båda sidor av Atlanten. Eleverna på sjöfartsutbildningens maskininriktning gör APL på andra fartyg som bunkerbåtar, tankfartyg, isbrytare och fartyg inom handelsflottan.

Ekonomiprogrammet är ett alternativ för elever som vill satsa på en idrott och samtidigt få en högskoleförberedande utbildning. Ekonomiprogrammets elever deltar inte i seglingarna med T/S Gunilla. Skolan grundades 1999 och har nu ca 300 elever.

På Öckerö seglande gymnasieskola erbjuder vi en krävande utbildning i ett tillåtande klimat. Vi har verklighetsförankrad undervisning på riktigt oavsett om eleverna tillbringar delar av sin tid på T/S Gunilla, APL inom sjöfarten eller startar UF-företag.


Vi arbetar utifrån:

Nyfikenhet - Alla ska känna glädje, positiv känsla och engagemang.
Öppenhet - Alla ska känna sig delaktiga, behövda, lika värda och trygga.
Tydlighet - Alla ska veta vad, när, hur och varför.


Våra kärnvärden

Trygghet – hur vi känner oss
Vi har ett medmänskligt samspel på skolan där alla vågar och får höras, synas och blir bekräftade.
Vi respekterar varandra och lär oss att samarbeta i olika situationer iland och till sjöss.

Arbetssätt – hur vi jobbar

Vi känner nyfikenhet, glädje och lust att lära i nya miljöer och i utbyte med andra kulturer och människor.
Vi utvecklar förmågan att reflektera, dra slutsatser, tänka kritiskt och se nya perspektiv.
Vi tar in världen i våra klassrum och tar med vårt klassrum ut i världen.

Skolmiljön – hur vi har det

Vi arbetar i en inspirerande miljö nära hav och natur som stimulerar våra sinnen.


Här finns vi

Skolans lokaler är belägna några meter från sundet utanför Björnhuvudet på Öckerös östra sida. Du tar dig snabbt till skolan med direktbuss 290 från Nils Ericsson-terminalen eller från Järnvågen. Vägbeskrivning på Öckerö.PDF


Teknik

På skolan har vi en lärplattform där elever och lärare tillsammans arbetar med lektionsinnehåll, planeringar, redovisningar, feedback och bedömningar. Eleverna har sina egna datorer men kan också låna dagtid på skolan och förstås ombord på T/S Gunilla. En PC-miljö ligger som grund för vår verksamhet, men det mesta av det vi gör kan utföras lika bra med Apples produkter.

Besök oss

Du är alltid välkommen att besöka skolan. Ta kontakt med Lina Häggman för att komma överens om en dag och tid när det passar.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar här. Söker hit gör du via Gymnasieintagningen i Göteborg - Indra2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på Instagram #ockeroseglandegymnasieskola #instagunilla.

Välkommen till vår skola!


Kontakta

Rektor
Stefan Carmesund
031-97 63 19
0701-60 93 79

Assistent
Annette Islander
031-97 63 22

Studievägledare
Lina Häggman
031-97 63 37

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se