Öckerö gymnasium

Elevhälsa

Elevhälsan består av rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och vi träffas regelbundet.

Om det finns något kring eleven som kan påverka hur studierna går eller hur eleven mår bör ni snarast kontakta elevhälsan. Utifrån typen av ärende kan ni välja vem i elevhälsan ni kontaktar i första hand. Sedan bestämmer vi tillsammans med er hur vi går vidare i arbetet.

Aktuell information om coronaviruset försöker vi samla på en särskild sida. Se även www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Ordningsregler och plan mot diskriminering

Alla på skolan behöver vara med och bidra till en god arbetsmiljö. Med jämna mellanrum går vi igenom och formulerar hur vi skall behandla varandra för att alla skall känna sig trygga och få studiero på skolan. Vi har formulerat detta i dokument som vi kallar för OrdningsreglerPDF, Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF samt Alkohol- och drogpolicyPDF.


Kurator

Kurator finns på skolan de flesta av veckans dagar.


Skolläkare och skolsköterska

Åsa Randgaard är skolsköterska på skolan. Hon kan också förmedla kontakt till skolläkare Bengt Sköld. Skolsköterskan finns på skolan måndag, tisdag och fredag 08:00-16:30.


Specialpedagog

Christofer Rigdahl är specialpedagog. Hans schema hittar ni under länken schema. Ange CR i rutan och klicka på Visa.


Studie- och yrkesvägledare

Lina Häggman är studie- och yrkesvägledare och finns på skolan måndag till fredag. Mer information om studievägledning hittar ni under den sidan.


Skollunch

Skollunch serveras utan kostnad för eleverna. Maten serveras i matsalen på Brattebergsskolan. I Öckerö kommun har enheten för kost egna tillagningskök i skolor, förskolor och i äldreboenden. Köken levererar även mat till mottagningskök i kommunen. Maten lagas enligt de näringsrekommendationer som Svenska Livsmedelsverket angett. För aktuell meny använd appen Skolmaten eller länklänk till annan webbplats. Vill du anmäla behov av specialkostPDF?


Vid segling med T/S Gunilla

Skolan har ställt samman ett dokument med rekommendationerPDF kring elevhälsa ombord på T/S Gunilla och vad man bör tänka på i samband med detta. Om du funderar på att utbilda dig för att jobba till sjöss måste du kunna få ett läkarintyg för sjöfolk och vars regler bestäms av Transportstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Försäkringar

Eleverna vid Öckerö seglande gymnasieskola är försäkrade under sin skoltid och på alla verksamheter som är att betrakta som inslag i studierna. Förutom den vanliga olycksfallsförsäkringenPDF är elever som är ute på fartyg, på praktik eller seglar med T/S Gunilla försäkrade genom en tjänstereseförsäkring PDFsom omfattar personal och elever.


Synpunkter på skolan?

Om du vill framföra synpunkter, positiva eller negativa, på något som har med skolan att göra så vänd dig först till den som det gäller. Vill du gå vidare är du välkommen att kontakta skolans rektor eller Öckerö kommun. Mer information om hur du kan gå till väga hittar du på Öckerö kommuns hemsidalänk till annan webbplats, Lämna synpunkter eller felanmäl.

Kontakt

Studievägledare
Lina Häggman
031-97 63 37

Skolsköterska
Åsa Randgaard
031-97 88 41

Specialpedagog
Christofer Rigdahl
031-97 88 16

Kurator
Nina Ljungberg
031-97 63 01
0706-90 63 01

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se