Öckerö gymnasium

Personal

Personal vid Öckerö seglande gymnasieskola. Klicka på namnet för att se e-postadress. Mtr = mentor

Namn

Institution/tjänst

Telefon

Ansvar

Pia Benson

Franska, Svenska

031-97 63 92


Stefan Carmesund

Rektor

031-97 63 19

gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Alice Engbom

Biologi, Naturkunskap

031-97 63 92


Anna-Lotta Engström

Fysik, Matematik

031-97 63 92

mtr NAB1720, schema

Jörgen Fhanér

Psykologi, Samhällskunskap, Spanska

031-97 63 92

mtr SAB1821

Erik Hagberg

Fysik, Matematik

031-97 63 92

mtr SJDM1821

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare

031-97 63 37


Annette Islander

Assistent, Ekonom

031-97 63 22


Anna Jarlén

Filosofi, Historia, Svenska

031-97 63 92


Petra Lindberg Hultén

Tyska, Svenska

031-97 63 92

Program NA, mtr NAS1720

Tobias Lundqvist

Engelska, Historia

031-97 63 92

mtr SAS1720

Brita Malmcrona

Engelska, Svenska

031-97 63 92

Program SA mtr SA1821

Erling Mattsson

Geografi, Samhällskunskap

031-97 63 92

mtr SA1922

David Mellberg

Historia, Samhällskunskap

031-97 63 92

mtr SJD1720

Martin Nordström

IT-ansvarig, vuxenutbildning

031-97 88 42

Schema, IT, WEB, vux

Anne-Li Olsén

Religion, Samhällskunskap

031-97 63 92

Program SA, T/S Gunilla, mtr SAB1720

Johan Osbjer

Kemi, Matematik

031-97 63 92

mtr NA1922

Jonna Benjaminsson

Skolsköterska

031-97 88 41


Tore Reuterberg

Fysik, Matematik

031-96 24 95


Hanna-Sofia Richardsson

Musik, Svenska

031-97 63 92

Program SA, mtr SA1922

Klas Richardsson

Fysik, Matematik

031-97 63 92


Christofer Rigdahl

Specialpedagog

031-97 88 16

APL sjöfart, mtr SJM1720

Lisa Rundberg

Kemi, Matematik

031-97 63 92


Nina Ljungberg

Kurator

031-97 63 01


Jakob Sandberg

Lärare, Studiecentrum


Studiecentrum

Anna Sigurdsson

Biologi, Naturkunskap

031-97 63 92

Program NA, mtr NAB1821

Christina Sjöberg

Idrott -och hälsa

031-97 63 92


Malin Sjöberg

Biologi, Naturkunskap

031-97 63 92

mtr SJDM1821

Anders Sjöström

Filosofi, Spanska

031-97 63 92


Sofia Svanholm

Svenska

031-97 63 92

Program sjöfart

Gunnar Svedberg

Engelska, Franska

031-97 63 92

mtr NAS1821
Angelica Andreasson

Sjöfartsämnen

031- 97 65 92

APL sjöfart

Daniel Tingdahl

Fysik, Kemi, Matematik

031-96 24 95

SJDM1922

Anna Ågren

Engelska, Psykologi

031-97 63 92

mtr NA1922

Kiki Åstrand

Bild, Engelska, Tyska

031-97 63 92

mtr SJDM1619


Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se