Öckerö gymnasium

Personal

Personal vid Öckerö seglande gymnasieskola läsåret 2021-2022. Klicka på namnet för att se e-postadress.

Namn

Tjänst/undervisningsämne

Telefon

Ansvar/mentor

Angelica Andreasson

sjöfartsämnen

031- 97 65 92

APL sjöfart

Pia Benson

franska, svenska

031-97 63 92

mentor SJDM1922

Stefan Carmesund

rektor

031-97 63 19

gymnasieskolan

Alice Engbom

biologi, naturkunskap

031-97 63 92


Anna-Lotta Engström

fysik, matematik

031-97 63 92

schema, Skola24

Jörgen Fhanér

psykologi, samhällskunskap, spanska

031-97 63 92

mentor SAB2124

Erik Hagberg

fysik, matematik

031-97 63 92

mentor NAS2124

Lina Häggman

studie- och yrkesvägledare

031-97 63 37


Annette Islander

administratör, ekonom

031-97 63 22

inackordering, busskort

Anna Jarlén

filosofi, historia, svenska

031-97 63 92

mentor NAB2023

Petra Lindberg Hultén

tyska, svenska

031-97 63 92


Nina Ljungberg

kurator

031-97 63 01


Tobias Lundqvist

engelska, historia

031-97 63 92

schema, mentor SAS2023

Brita Malmcrona

svenska, engelska

031-97 63 92

mentor SAS2124

Erling Mattsson

geografi, samhällskunskap

031-97 63 92

mentor SAB1922

David Mellberg

historia, samhällskunskap

031-97 63 92

mentor SJD2023

Anne-Li Olsén

religion, samhällskunskap

031-97 63 92

samordnare T/S Gunilla, mentor SAB2023

Johan Osbjer

kemi, matematik

031-97 63 92

mentor NAB1922

Åsa Randgaard

skolsköterska

031-97 88 41


Tore Reuterberg

fysik, matematik

031-96 24 95


Hanna-Sofia Richardsson

musik, svenska

031-97 63 92

mentor SAS1922

Klas Richardsson

fysik, matematik

031-97 63 92

it, mentor SJDM1922

Christofer Rigdahl

specialpedagog

031-97 88 16

mentor SJDM2124

 Jakob Sandbergstudiecentrum070-211 13 68

studiecentrum

Anna Sigurdsson

biologi, naturkunskap

031-97 63 92

mentor NAB2124

Christina Sjöberg

idrott- och hälsa

031-97 63 92

mentor SJM2023

Malin Sjöberg

biologi, naturkunskap

031-97 63 92

mentor SJDM2124

Anders Sjöström

filosofi, spanska

031-97 63 92


Sofia Svanholm

svenska

031-97 63 92

tjänstledig ht2021

Gunnar Svedberg

engelska, franska

031-97 63 92


Daniel Tingdahl

fysik, kemi, matematik

031-96 24 95

mentor NAS2023

Anna Ågren

engelska, psykologi

031-97 63 92

mentor NAS1922

Kiki Åstrand

bild, engelska, tyska

031-97 63 92

mentor SAB1922


Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se