Öckerö gymnasium

Frånvaroanmälan

Öckerö gymnasieskola använder det webbaserade frånvarosystemet Skola24 för att hantera och informera om frånvaro.

Vad är Skola24?

Skola24 är ett webbaserat frånvarosystem till vilket både elever och föräldrar/vårdnadshavare får inloggningsuppgifter. Om eleven är sjuk anmäls det till Skola24 – genom att vårdnadshavare loggar in eller ringer 0515 - 86907 och uppger elevens personnummer. En omyndig elev kan anmäla sig sjuk via telefon – det framgår från vilket nummer anmälan är inringd och mail skickas till registrerad vårdnadshavare samma dag.

Skolan skall enligt lag meddela hemmet samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl och på Öckerö gymnasieskola sker denna kontakt via e-post och Skola24. Varje elev behöver ha minst en vårdnadshavare registrerad så att informationen om ogiltig frånvaro går fram. När eleven blir myndig måste eleven godkänna att föräldern får logga in. Elever får tillgång till Skola24 före 18-årsdagen men då kan inte frånvaroanmälan göras.

Beställning av Skola24

För att registrera varje person behöver skolan varje förälder/vårdnadshavarens personuppgifter. I kommunen finns en e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vi använder för att samla in uppgifter från vårdnadshavare. Ladda gärna ner appen Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på din mobil.

Anmäl frånvaro varje dag du är borta!

När du är sjuk eller inte kan komma till skolan av annan anledning vill vi att du anmäler detta via Skola24 eller på telefon 0515-86907. Anmäl frånvaro varje dag under frånvaron.

För att anmälan ska kunna registreras samma dag måste du anmäla senast kl. 12.00. Din klassföreståndare följer sedan upp frånvaron med dig. Om du hastigt behöver lämna skolan på grund av att du blir sjuk eller av annan orsak så lämna in anmälan om frånvaro Pdf, 140.4 kB..

Om du måste vara borta en längre period från dina studier ber vi dig fylla i en ansökan om ledighet Pdf, 147.3 kB.och lämna till din klassföreståndare. Du kan läsa mer om frånvaro i dokumentet Information om frånvaro Pdf, 219.3 kB..

Kontakta

Ansvarig Skola24

Anna-Lotta Engström

031-97 63 92

Sjukanmälan

Anmälan ska göras senast klockan 12:00 aktuell dag.

Ha elevens personnummer redo. Skolan ser från vilken telefon anmälan görs.

Telefon: 0515 - 86907

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se