Öckerö gymnasium

APL på sjöfartsutbildningen

APL (arbetsplatsförlagt lärande) syftar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet som leder dig in i sjömansyrket. Du lär känna den speciella yrkeskultur och yrkesgemenskap som präglar sjömäns arbete och vardag. Du behöver både utveckla förmågan att klara av arbetet ombord men även det sociala livet.

Efter avslutade gymnasiestudier kommer du att erhålla en behörighet som lättmatros respektive vaktgående maskinpersonal. Du kommer därefter att påbörja ditt arbete mot behörigheten matros/befaren maskinpersonal. Matros skall ha tolv månaders erfarenhet som lättmatros, befaren maskinpersonal skall ha 6 månaders erfarenhet som vaktgående maskinpersonal.

Ett yrkesförberedande program skall erbjuda minst 15 veckors praktik. Praktiken är uppdelad mellan APL som genomförs på arbetsplatser och ÖFU som kan genomföras i arbetsplatsliknande situationer i skolans regi.

Utformning på din APL ser olika ut beroende på om du går inriktning däck eller maskin. Inriktning däck tillbringar ungefär 15 veckor i årskurs ett och två ombord på T/S Gunilla. Inriktning maskin tillbringar motsvarande veckor i årskurs två och tre ombord på tank- och bunkerbåtar. På båda inriktningarna kan andra fartyg vara aktuella för praktik om de godkänns av Transportstyrelsen.

När du har uppnått kravet på 60 dagars APL och 100 timmar ÖFU samt tre specifika yrkeskurser kan du ansöka om din första behörighet som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal. Praktik som genomförs efter att första behörigheten har erhållits skall göras som mönstrad i befattningen lättmatros eller vaktgående maskinpersonal.

För att snabbare uppnå dessa dagar kan du på egen hand skaffa mer praktik på sommar- och övriga lov. Skolan har inga sådana extraplatser att förmedla.

Under årskurs tre genomför samtliga sin praktik på olika fartyg beroende på vad man som elev siktar på för yrke efter gymnasiet. De båtar som då kan vara aktuella är fiskebåtar, yachter, handelsflotta, färjor, traditionsfartyg, militära fartyg, bunkerbåtar o.s.v. Dessa praktikplatser ordnar du själv eller så registrerar du dig hos sjöfartens utbildningsinstitut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SUI) som då placerar dig. De flesta av våra elever brukar gå vägen via SUI.

Du skall under praktiken i år 3 genomföra minst 60 dagar praktik under perioden juni till skolstart veckan efter lovet vecka 44. Sommaren erbjuder ofta goda möjligheter till intressanta praktikplatser och du får då förskjuta ditt sommarlov alternativt genomföra fler praktikdagar.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se