Öckerö gymnasium

Mönstrad ombord på T/S Gunilla

Under din gymnasietid kan du beroende på vilket program du läser behöva mönstra på vårt fartyg T/S Gunilla. Hur många seglingar du gör och när under läsåret du seglar beror på vilket program du går. Varje segling är cirka två månader och du kan få mönstra på och av i olika delar av världen beroende på var Gunilla befinner sig. Skolan bekostar resor till och från fartyget.

Krav på dig som elev

För att som elev få mönstra ombord krävs att man genomgår en hälsoundersökning och får ett läkarintyg för sjöfolk baserat på Transportstyrelsens hälsokrav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller alla som arbetar ombord på ett fartyg, så också T/S Gunilla. Det är också viktigt att vi försäkrar oss om att du klarar livet ombord och det är mycket viktigt att du informerar oss om eventuella sjukdomar och allergier när du söker till skolan. Aspekter på elevhälsa ombord på Gunilla kan man läsa mer om i Rekommendationer elevhälsa. Pdf, 132 kB.

Regler och uppträdande

Med en besättning på 55 personer under seglingarna behövs rutiner och regler för hur man arbetar, lever och uppträder ombord. Var och en i besättningen har en uppgift i ett vaktsystem och det finns rutiner för både sjö- och hamntid. Mer om det kan du läsa i vårt häfte Gunillareglerna Pdf, 714.4 kB.. Det är speciellt viktigt med säkerheten ombord och på resmålen och för att försäkra oss om att du som elev vet vad som gäller har vi ett elevkontrakt Pdf, 106 kB.som du och din målsman skriver under och som gäller under din tid som mönstrad ombord.

Kostnader

När eleverna seglar med skolans fartyg utgår en avgift för mat och husrum. Den är för närvarande på 5400 kronor per månad. Uppgifter för fakturering samlas in via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den här avgiften kan delvis täckas av ett inackorderingsbidrag som du söker från din hemkommun. Övriga kostnader under utbildningen är avgifter för läkarbesök, sjömansbok och visumavgifter.

Reseförsäkring

Eleverna som reser och seglar med T/S Gunilla är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring Pdf, 1.4 MB. för Öckerö kommun och i tillägg finns även en extra tjänstereseförsäkring Pdf, 465.6 kB. för elever. Du kan läsa mer om vad som gäller i försäkringsvillkoren om du klickar vidare till vilkoren.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se