Öckerö gymnasium

Studievägledning

Studievägledaren på Öckerö seglande gymnasieskola finns till både för dig som går på skolan men också för dig som är intresserad av att börja här.

Hos studievägledaren kan du som går på skolan boka tid för samtal om framtida studie- och yrkesval, studieekonomi, behörighet för högre studier och ansökan. Du kan också få hjälp med din individuella studieplan så att den överensstämmer med dina önskemål och val. En del information ges även klassvis och gruppvis. Om du har frågor i anslutning till dessa tillfällen går det bra att kontakta studievägledningen.

Bor du utanför GR-regionen vänder du dig i första hand till SYV på din skola för att få hjälp med ansökan. Riksintag gäller endast för sjöfartsutbildningen och marinteknikutbildningen.

Prövning

Elever i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser som ingår i elevens individuella studieplan om eleven inte tidigare fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F i kursen.

Vid Öckerö seglande gymnasieskola finns varje termin möjlighet att genomgå prövning. Mer information lämnas av studievägledaren.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se